Nyheter

Regeringen skärper gränskontroller och lättar på ID-kontrollerna vid Öresund

Foto: Getty Images

Polis och tull ska få stärkta resurser

Regeringen har beslutat att skärpa och stärka gränskontrollerna samt avveckla de fullständiga ID-kontrollerna som utförts av tåg- och färje- operatörer vid Öresund.

Besluten om både gränskontroller och ID-kontroller löper ut i dagarna. Igår meddelade Sveriges inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson att gränskontrollerna kommer att skärpas samtidigt som ID-kontrollerna vid Öresund slopas.

– För ett och ett halvt år sedan införde regeringen gränskontroll vid den svenska gränsen och ID-krav på färjor samt ID-kontroll mot Danmark. Resultatet blev att antalet asylsökande minskade med över 80 procent, säger inrikesminister Ander Ygeman.

Beslutet om att nu lätta på ID-kontrollerna beror på att berörda myndigheter inte längre anser att kontrollerna behövs.

– Från att under en period ha tagit emot över 10 000 personer i veckan så har Sverige under 12 månader legat på färre än 500 personer per vecka och i region syd ligger statistiken för de senaste veckorna på en handfull personer per vecka, förklarade Anders Ygeman.

Regeringens bedömning är att gränskontroller fortsatt behövs och att omfattningen av dem bör skärpas men ser inte lika stort behov av de ID-kontroller mellan Sverige och Danmark.

– Vi bedömer att det här är en bra lösning för att både säkerställa ordning och reda och ge lättnader till pendlare över Öresund, uppgav Anna Johansson.

Från och med midnatt den 4 maj upphör kravet på operatörerna på sträckan att utföra ID-kontroller. ID-kontroller avskaffas på både tåg- och Öresundsfärjorna men är kvar på alla andra färjor, i enlighet med gällande sjösäkerhetslagstiftning.

Regeringens bedömning är att stärkta gränskontroller ska kompensera för de minskade ID-kontrollerna. Det är polisen som har hand om gränskontrollerna för bil-, buss- och tågtrafiken över Öresund. Ombord på tågen har polisens kontroller av inresehandlingar bara skett sporadiskt eller stickprovsvis, men gränskontrollerna ska nu öka.

I de stärkta gränskontrollerna ingår även att stärka tullens och polisens möjligheter att använda sig av fordonsröntgen och införande av kameraövervakning med automatisk avkänning av nummerplåtar och fordonstyp. Man kommer också att införa så kallade gränsnära kontroller. Det betyder att gränskontroller kan utföras innanför den svenska gränsen, vid in- och utfartsvägar och på flyglatser. Även Säkerhetspolisens och Migrationsverkets samarbete fördjupas.