Äldreomsorg

Regeringen häver besöksförbudet på äldreboenden

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Socialminister Lena Hallengren berättade vid Regeringens pressträff att besöksförbudet på äldreboenden och särskilda boenden för äldre kommer att upphöra den 1 oktober.

Besöksförbudet på äldreboenden och särskilda boenden för äldre kommer att upphöra den 1 oktober. Besöksförbudet kan upphöra tack vare den minskade smittspridningen i samhället, förbättrade rutiner i verksamheterna och de riktlinjer som finns.

– Jag är innerligt glad att idag kunna meddela att besöksförbudet från och med den 1 oktober kommer att upphöra, säger socialminister Lena Hallengren under tisdagens pressträff som regeringen höll.

Besöksförbudet på särskilda boenden för äldre som trädde kraft den 1 april, har förlängts i två omgångar där den senaste gällde fram till och med den sista september. Socialstyrelsen fick då i uppdrag att analysera det tillfälliga förbudet och där bedömer Folkhälsomyndigheten att besöksförbudet kan upphöra tack vare den minskade smittspridningen i samhället, förbättrade rutiner i verksamheterna och de riktlinjer som finns.

Besöksförbudet har för många äldre inneburit en saknad efter närstående som inte längre tillåts att komma på besök. Ensamhet och ofrivillig isolering kan leda till negativa konsekvenser såsom sämre hälsa och annan sjuklighet

– Det råder ingen tveksamhet om att det här är efterlängtat. Inför hösten och vintern kan de utomhuslösningar som har funnits under sommaren bli svåra att genomföra. Men det finns risker, så det gäller att följa rekommendationerna och lokala riktlinjer, uppmanar Lena Hallengren.

Ett stort ansvar ligger på verksamheterna för att skapa bra rutiner för besöken.