Regeringen förstärker arbetet med jämställdhet på flera språk

I vårbudgeten stöttar regeringen arbetet för informationsinsatser på flera språk rörande jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa samt reproduktiva rättigheter riktade till nyanlända och andra ungdomar med fem miljoner kronor.

I vårbudgeten stöttar regeringen arbetet för informationsinsatser på flera språk rörande jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa samt reproduktiva rättigheter riktade till nyanlända och andra ungdomar med fem miljoner kronor.

Pengarna går till utbildningsinsatser med koppling till den digitala plattformen Youmo.se. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Kunskapen om rätten till sexuell integritet och självbestämmande måste spridas till både kvinnor och män, flickor och pojkar. Mäns och pojkars ansvar måste bli tydligare och alla utsatta måste känna till sina rättigheter, säger barn-, äldre- och jämställdhets¬minister Lena Hallengren.

Youmo.se är en digital plattform, på flera olika språk, med kunskap om hälsa, jämställdhet och sex för unga nyanlända. Plattformen är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i samråd med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen, UMO, och lanserades på initiativ av regeringen 2017. 

Youmo.se lanserades 2017 och har visat sig vara ett framgångsrikt verktyg för att nå unga nyanlända. Sedan starten 2017 har webbplatsen haft 560 000 unika besökare och hela 178 000 besök under januari 2018. Den vanligaste frågan som besökarna vill ha svar på är ”vad är ok sex”. En stor del av besökarna kommer även från utlandet.

Den information som finns på plattformen är kvalitetssäkrad både med professionella och med unga nyanlända själva. Målgruppens delaktighet är viktig för att kunna presentera information som upplevs relevant.

Källa: Regeringen.se

Related posts