Äldreomsorg

Regeringen förbjuder sammankomster med fler än 50 personer

I en extrainsatt presskonferens presenterade statsminister Stefan Löfven ökade regleringar på grund av corona-pandemin. 

I en extrainsatt presskonferens presenterade statsminister Stefan Löfven ökade regleringar på grund av corona-pandemin. På grund av allmän smittspridning i landet förbjuds nu offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för fler än 50 personer.


Den nya regleringen på max 50 personer gäller offentliga tillställningar som arrangeras av kommersiella, privata aktörer och den som bryter mot detta riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Lagen börjar gälla söndagen den 29 mars.

Folkhälsomyndigheten kommer att komplettera med riktlinjer som gäller för privata tillställningar som bröllop, fester och begravningar. Även vad som gäller för kollektivtrafik, köpcentrum, restauranger och andra verksamheter.

– Efter den tidigare regleringen på max 500 personer och rekommendationerna för riskbedömning av mindre evenemang har väldigt mycket ställts in, skjutits upp eller begränsats. Nu när vi har fått en allmän smittspridning i hela landet är det dags att vi sätter en ny norm, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Den nya regleringen blir alltså en norm till andra mötesplatser och privata sammankomster som inte berörs av den nya lagen. Skolklasser som ofta är kring 30 personer och avdelningar på företag som är under 50 personer berörs alltså inte. 

Exempel på allmänna sammankomster: demonstrationer, föreläsningar, religiösa sammankomster, teater, bio, konserter och andra konstnärliga sammankomster, andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Exempel på offentliga tillställningar: tävlingar och uppvisningar, danstillställningar, tivolinöjen och festtåg, marknader och mässor samt andra tillställningar.

Sammankomster som inte omfattas av förbudet: Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

För dessa privata tillställningar och offentliga platser kommer alltså riktlinjer på www.folkhalsomyndigheten.se