Regelbunden användning av rengöringsmedel kan skada kvinnors lungor

En studie vid norska universitetet i Bergen visar att regelbunden användning av rengöringsmedel långsiktigt kan påverka lungfunktionen lika mycket som rökning.

Foto: Getty Images

En studie vid norska universitetet i Bergen visar att regelbunden användning av rengöringsmedel långsiktigt kan påverka lungfunktionen lika mycket som rökning.

Den här studien som nu publiceras i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, visar att kvinnor som regelbundet städar hemma, eller som arbetar med att städa, riskerar nedsatt lungfunktion.

Forskarna har följt 6235 män och kvinnor i 20 års tid, från att de var 34 år gamla, rengöringsmedel visade sig ha en stor negativ effekt på kvinnor.
– Tappet i lungfunktion kan jämföras med det man får av kraftig rökning. Öistein Svanes, en av forskarna bakom studien. 
– Rökning är såklart skadligare ur en massa andra aspekter, som att det kan orsaka lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Studien visade inga märkbara effekter på män som regelbundet städade hemma eller arbetade med att städa. Det betyder inte att det inte kan finnas en påverkan för män.
Öistein Svanes säger:
– Men tidigare studier tyder också på att kvinnors lungor är mer sårbara för kemikalier.

Studien ger inte svar på vilka specifika ämnen som skadar lungorna, men en bra regel är att använda så lite kemikalier som möjligt.

– Man ska inte vara rädd för att städa hemma men man kan tänka över vad man använder. Vatten och en microfibertrasa är ofta bra nog. Till toaletten kanske det behövs rengöringsmedel men undvik till exempel luftförbättrare, säger Öistein Svanes.

Related posts