Rätt mat och näring för äldre – en vinnarfråga för alla

Lyssna till seminarium om undernäring hos äldre och hur vi bryter mönstret. 
40 000 äldre lider av undernäring - hur stärker vi förutsättningarna för äldre att äta rätt? Seminarium i Almedalen nu på tisdag. Foto: Getty images

Lyssna till seminarium om undernäring hos äldre och hur vi bryter mönstret. 

Statistik visar att närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen och fler än 100 000 riskerar att drabbas. Under årets Almedalsvecka tas problemet upp genom initiativet KraftTaget ett seminarium för diskussioner och kunskapsutbyte om vikten av att äldre får rätt mat och näring. 

Undernäringen innebär både onödigt lidande för individen och höga kostnader för samhället. Samtidigt växer gruppen äldre och 2020 beräknas 2,1 miljoner svenskar vara över 65 år. Det är Findus Special Foods som ligger bakom initiativet KraftTaget, deras seminarium inleds med en utfrågning av regeringens utredare, Susann Rolfner Suvanto och följs av en paneldebatt med deltagande av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, socialutskottets ordförande Emma Henriksson, PRO:s ordförande Christina Tallberg samt Josephine Garpsäter, nutritionsansvarig dietist inom äldreomsorgen i Sundbybergs stad.

– Det finns enorma vinster i att satsa på att våra äldre äter rätt, både för individen och för samhället i stort. Vi har jobbat med konsistens- och näringsanpassad mat för äldre i närmare 40 år, men vi sitter inte själva på lösningen, utan det behövs en samverkan mellan politiken, professionen, forskningen och näringslivet, säger Gunnel Stuhr Olsson, Head of Special Foods på Findus Sverige AB.

Inom ramen för initiativet KraftTaget arrangeras bland annat mötesplatser för näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och anhöriga samt initierar studier med mat och äldre i fokus. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för äldres livskvalitet och därigenom också minskat behov av omvårdnad.

Syftet med ett seminariet i Almedalen är att bidra till att lyfta frågan om undernäring bland äldre och behovet av samverkan för mer jämlika förutsättningar, bland annat genom nationella riktlinjer för näringsinnehåll och fler dietister i kommunernas äldreomsorg.

– Dietisterna är oerhört viktiga inom äldreomsorgen. Dietisten kan hjälpa till att kvalitetssäkra och utveckla rutiner för näringsinnehåll, samt utbilda och stötta personalen inom äldreomsorgen. Ändå finns det bara ett sjuttiotal dietister inom äldreomsorgen i landets 290 kommuner, berättar Josephine Garpsäter, nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs stad.

Mer information om seminariet:
Plats: Labbet, Hälsodalen S:t Hanscafé, S:t Hans plan 2, Visby.
Tid: Tisdag 4 juli kl. 13:00-14:30.
Panel: Åsa Regnér (S), Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet, Christina Tallberg, ordförande PRO, Josephine Garpsäter, nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs stad. Moderator är Cecilia Nebel, Nebel Media.

Related posts