Rapport om barn som kommer till Sverige och som uppges vara gifta

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport om hur socialtjänsten hanterar ärenden som rör barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta.
Foto: Getty Images

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport om hur socialtjänsten hanterar ärenden som rör barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta.

Rapporten som lämnas till Regeringen idag, innehåller en analys av socialtjänstens handläggning i ärenden med ensamkommande barn, samt barn som kommer till Sverige med vårdnadshavare och som uppges vara gifta.

-Barn i Sverige ska inte vara gifta, betraktas som gifta eller behandlas som gifta. Barnäktenskap är ett sätt att begränsa flickors sexualitet och frihet. Jämställdhet ska gälla alla, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Den här rapporten kommer utgöra vägledning för socialtjänsten vid handläggning av denna typ av ärenden. Socialstyrelsen kommer också ta fram målgruppsanpassat metodstöd till socialtjänsten i dessa frågor.
Åsa Regnér säger:
-Socialstyrelsens vägledning ska leda till ett mer likvärdigt bemötande och att de här barnen, oftast flickor, ges möjlighet att leva ett liv utifrån de rättigheter man har som barn i Sverige.
Utöver det här kommer Socialstyrelsen att ta fram information till barn, makar, föräldrar samt andra närstående med information om gällande lagar och praxis i Sverige såsom förbud mot barn och tvångsäktenskap, barns rättigheter, socialtjänstens uppdrag samt rätten till stöd och skydd. 
Den här förstärkta vägledningen och informationen till barn planeras publiceras i mars nästa år.
-Regeringen har också en pågående utredning som ser över hur skyddet kan stärkas mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Den del av utredningen som gäller erkännande av utländska barnäktenskap ska redovisas senast den 6 december i ett delbetänkande till Justitiedepartementet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér

Related posts