Polisutbildningen och psykiatrin i unikt samarbete

Hur upplever en psykiskt sjuk person sitt möte med polisen? Polisstudenter vid Malmö universitet fick nyligen ta del av det självupplevda perspektivet för första gången. Satsningen sker i samarbete med psykiatrin i Region Skåne och är unik i Sverige.
Nya poliser måste vara förberedda på svåra möten med psykiskt sårbara personer. Fotograf: Håkan Röjder.

Hur upplever en psykiskt sjuk person sitt möte med polisen? Polisstudenter vid Malmö universitet fick nyligen ta del av det självupplevda perspektivet för första gången. Satsningen sker i samarbete med psykiatrin i Region Skåne och är unik i Sverige.

Hur upplever en psykiskt sjuk person sitt möte med polisen? Polisstudenter vid Malmö universitet fick nyligen ta del av det självupplevda perspektivet för första gången. Satsningen sker i samarbete med psykiatrin i Region Skåne och är unik i Sverige.

– Poliser möter ofta personer med psykiska problem. Du behöver kunskap om hur psykisk ohälsa kan yttra sig, vad som ligger bakom och hur du som polis bör agera, för att bemöta dessa människor på rätt sätt, säger Caroline Mellgren, föreståndare vid polisutbildningen.​

Astrid Righult, lärare och ansvarig för den aktuella kursen, har själv jobbat som polis i 40 år och vet av egen erfarenhet att svåra möten är en stor del av jobbet. Det är viktigt att vara förberedd på det som ny polis.

– Nya poliser som kommer ut från Malmö universitet ska vara skickliga på bemötande och känna sig trygga i alla möten, säger Astrid Righult.

Kroppsspråket viktigt 

När Psykiatri Skåne besökte polisutbildningen fick studenterna ta del av självupplevda erfarenheter av möten med poliser vid till exempel suicidrisk, självskadebeteende och psykos. Hur känns det när någon tar i en och vad signalerar det när en polis står med armarna i kors? Hur upplever den frihetsberövade det att bli satt i handfängsel? Att på detta sätt hämta in självupplevda erfarenheter från psykiatrin är unikt.

– Vi är jätteglada för den här möjligheten att få komma och sprida vår kunskap om psykisk ohälsa. Som polis möter man personer i kris. För att kunna känna trygghet och ge bästa möjliga bemötande är förkunskap viktigt, säger Per Granvik, verksamhetsutvecklare vid Psykiatri Skåne.

Samarbetet fortsätter 

Även om det var första gången studenterna fick ta del av det självupplevda perspektivet, så var det inte första gången skånsk psykiatri deltar i polisutbildningen. Tidigare har medarbetare på BUP gästföreläst. Polisutbildningen har även goda kontakter med forskare från olika delar av universitetet, till exempel institutionen för vårdvetenskap. Betydelsen av ett professionellt bemötande genomsyrar hela polisutbildningen vid Malmö universitet.

– Det är väldigt viktigt att ta del av självupplevda erfarenheter om möten med polis vid till exempel suicidförsök eller psykos. Du glömmer inte bemötandet du fick av patrullen i sådana lägen, säger Astrid Righult.

Samarbetet med Psykiatri Skåne kommer att fortsätta. Planen är att kursmomentet ska återkomma varje termin för nya studenter.

Related posts