Nyheter

Polis får ta både barn och vuxna i förvar inför utvisning

Polisen får tydligare regler kring vilka befogenheter de har i samband med avvisning eller utvisning. Foto: Getty images

Polisen får tydligare befogenheter när de genomför beslut om avvisning eller utvisning. Barn och vuxna får tas i förvar.

Nu förtydligas Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder när de genomför ett beslut om avvisning eller utvisning.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om tvångsåtgärder vid utvisning.

Tidigare har det funnit oklarheter om vilka befogenheter polisen har när de omhändertar utlänningar som ska utvisas eller avvisas. Nu tydliggörs det att polisen har rätt att omhänderta en person om det är nödvändigt för att kunna genomföra en utvisning eller avvisning. I vissa fall ska Säkerhetspolisen kunna ta hand om en utlännings pass eller identitetshandlingar.

Dessutom får Polismyndigheten samma förutsättningar som Migrationsverket att ta barn i förvar när det finns ett beslut om avvisning som får genomföras även om det har överklagats. Det ska bara kunna ske i undantagsfall.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2017.