Äldreomsorg

Planeringsstöd för att upprätthålla verksamheten

Annelie Bergholm Söder

MSB erbjuder ett stöd i kontinuitetshantering med anledning av covid-19. Det handlar om att planera för att upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå.

MSB erbjuder ett stöd i kontinuitetshantering med anledning av covid-19. Det handlar om att planera för att upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå.
– Belastningen på kommunal verksamhet kommer att öka, säger Annelie Bergholm Söder, MSB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har utformat ett planeringsstöd för kontinuitetshantering med anledning av coronaviruset. På www.msb.se kan du få vägledning hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste prioriteras.

Ett antagande som ställs i verktyget är bland annat: ”20 procent av ordinarie personal är borta från arbetsplatsen under sex veckor. Under två av dessa sex veckor är 40 procent av ordinarie personal borta från arbetsplatsen.”

– Utifrån de svar som vi redan har fått in kan vi se att det leder till omfattande begränsningar i verksamheten om 40 procent av personalen skulle vara borta under två veckor, säger Annelie Bergholm Söder, MSB.

Hon kan konstatera att hälso- och sjukvården redan är svårt belastad på flera håll med personalbortfall och brist på varor.

– Vi står inför gemensamma utmaningar då belastningen på samhällsviktiga verksamheter förväntas öka och kan pågå under lång tid.

Det pågår en nationell koordinering av skyddsmaterial och annan utrustning samt tillgängliga intensivvårdsplatser. Socialstyrelsen har fått uppdraget för inköp, produktion och omfördelning av befintligt materiel och fördelning av tillkommande materiel mellan regioner och kommuner.

Under fredagens presskonferens riktade Taha Alexandersson, Socialstyrelsen, ett särskilt tack till alla som hört av sig och erbjudit material.