Funktionsvariation

Personer med intellektuell funktionsnedsättning mer ensamma än före pandemin

Anna Hildingsson

En enkätundersökning från FUB visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever att tillvaron blivit sämre än före pandemin. Många känner sig mer ensamma än tidigare. 

En enkätundersökning från FUB visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever att tillvaron blivit sämre än före pandemin. Många känner sig mer ensamma än tidigare. 


Hälften av dem som svarade på enkäten arbetade inte kvar på daglig verksamhet på grund av pandemin. Bland dessa svarade närmare hälften att de mår sämre än innan pandemin.

– Jag är inte förvånad, säger Anna Hildingsson, ordförande för Inre Ringen Sverige. I många kommuner har till exempel daglig verksamhet varit stängd i flera månader. Och många fritidsaktiviteter har ställts in.

Personer som saknar möjlighet att kommunicera digitalt kände sig betydligt mer ensamma än personer som hade möjlighet att ha möten via mobilen, plattan eller datorn.

– Besöksförbud och restriktioner av olika slag under pandemin har tydligt visat att människor hamnar utanför om man inte kan kommunicera digitalt, säger FUB:s ordförande Harald Strand. Det blir mycket svårare att hålla kontakt med anhöriga och vänner. Man har inte heller möjlighet att delta i FUB:s och Inre Ringens digitala möten.

Inre Ringen är FUB:s medlemmar som själva har intellektuell funktionsnedsättning. 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är nästan 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.