Äldreomsorg

Personal inom vård och omsorg anstränger sig mest på jobbet

Det visar undersökningen Sveriges medarbetare 2019, som har genomförts för tionde året i rad av det svenska företaget Netigate. Däremot ger medarbetarna bottenbetyg när det gäller den fysiska arbetsmiljön, jämfört med andra branscher.

Det visar undersökningen Sveriges medarbetare 2019, som har genomförts för tionde året i rad av det svenska företaget Netigate. Däremot ger medarbetarna bottenbetyg när det gäller den fysiska arbetsmiljön, jämfört med andra branscher.

Vård och omsorg är den sektor på arbetsmarknaden där medarbetarna i högst grad instämmer i påståendet: “Jag försöker alltid göra mitt bästa på jobbet.” Medarbetarna ger också toppbetyg när det gäller att arbeta bra tillsammans med sina kollegor och att de vet vad som förväntas av dem på jobbet.

– Vårdsektorn rankar hur de anstränger sig på jobbet högst bland alla, säger Alexandra Drottler, senioranalytiker på Netigate. Men även om medarbetarna även ger höga betyg till samarbetet i gruppen och att de vet vad som förväntas av dem så verkar det inte bero på att ledarskapet på arbetsplatsen rankas högt. Här ligger de snarare i mitten bland olika sektorer.

Vård- och omsorgssektorn hamnar i botten när medarbetarna rankar den fysiska arbetsmiljön på sin arbetsplats. Endast transport- och logistiksektorn får ett lägre betyg. Medarbetare inom vård och omsorg upplever inte heller att arbetstiden räcker till för att utföra arbetet. De har också lägre förtroende för den högsta ledningen på arbetsplatsen.

Undersökningen Sveriges medarbetare 2019 har genomförts under tio år av Netigate och kartlägger bland annat ledarskap och medarbetares engagemang inom tio olika branscher. I år har undersökningen tittat närmare på att utvärdera hur arbetsplatser kan göra engagemanget hållbart.

– Vi vet att företag fokuserar mycket på att medarbetare ska vara engagerade i sitt arbete, och det är bra och ger lönsamhet för företagen, säger Alexandra Drottler. Men vi ser också att många av de mest engagerade är de som riskerar att bli utbrända eller kanske väljer att byta jobb eller bransch. Här gäller det för arbetsgivaren att skapa hållbart engagemang så att de behåller sina viktiga engagerade medarbetare.

 

Jag försöker alltid göra mitt bästa på jobbet          

Vård och omsorg, 4,65

Upplevelse- och resebranschen, 4,59

Transport / Logistik, 4,58

Utbildning, 4,57

Handel, 4,56

Offentlig sektor, 4,54

Tillverkning, 4,5

Byggbranschen, 4,38

Bank och finans, 4,36

IT, 4,3

 

Den fysiska arbetsmiljön på min arbetsplats är mycket bra totalt sett

Bank och finans, 4,07

IT, 4,06

Byggbranschen, 3,77

Handel, 3,74

Tillverkning, 3,7

Offentlig sektor, 3,69

Utbildning, 3,69

Upplevelse- och resebranschen, 3,68

Vård och omsorg, 3,57

Transport / Logistik, 3,48

 

Arbetstiden räcker till för att utföra mitt arbete

IT, 3,84

Upplevelse- och resebranschen, 3,83

Bank och finans, 3,76

Handel, 3,75

Tillverkning, 3,75

Industri, 3,74

Byggbranschen, 3,7

Transport / Logistik, 3,6

Vård och omsorg, 3,6

Offentlig sektor, 3,52

Utbildning, 3,42

 

Siffran anger hur väl medarbetare instämmer i påståendet där betyg 1 är instämmer inte alls och betyg 5 är instämmer helt.

 

Fakta om undersökningen:

Antal deltagare: 2763 respondenter i Sverige. Närmare 7000 totalt för Sverige, Tyskland och Norge. Tidsperiod: Mars 2019 Antal undersökta branscher: 10 (Bank och finans, IT, Vård och omsorg , Upplevelse och resor, Handel, Utbildning, Byggbranschen, Tillverkning, Offentlig sektor, Transport och logistik) Frågeunderlaget baseras på erfarenheter från tio års medarbetarundersökningar.