Nyheter

Pengar satsas på förortens kvinnor

Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff överraskas av Postkodlotteriet med beskedet att organisationen fått nästan tio miljoner för att utbilda kvinnor till förändringsaktörer i utsatta områden.

Organisationen Kvinna till Kvinna får närmare tio miljoner kronor från Postkodlotteriet.

Unga kvinnor med migrationsbakgrund som bor i Sveriges utsatta områden ska erbjudas en kvalificerad utbildning för att bli framtidens kvinnliga ledare. Detta möjliggörs av att organisationen Kvinna till Kvinna får närmare tio miljoner kronor från Postkodlotteriet.

I 30 år har Kvinna till Kvinna arbetat internationellt med att stärka kvinnor i krigs- och konfliktdrabbade områden. Nu börjar organisationen också arbeta i utsatta områden i Sverige där det finns en oroande utveckling med gängskjutningar, kriminalitet, ekonomiska klyftor, segregation och hedersproblematik. Problem som särskilt påverkar kvinnor.

– Tillsammans kan vi nu stoppa våldet och ge fler unga kvinnor möjlighet att stå på egna ben, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff.

75 kvinnor får möjlighet att genomföra ledarskapsutbildningen och de ska i sin tur nå många fler kvinnor i utsatta områden för att motverka segregation, våld, otrygghet samt hedersvåld.

– Kvinnliga välutbildade ledare har alla möjligheter att göra skillnad både i de områden där projektet ska drivas och på andra platser i Sverige, säger Eva Struving, VD på Postkodlotteriet.

Målet är att skapa en etablerad och eftertraktad ledarskapsutbildning och projektet ska samarbeta med näringsliv och civilsamhälle. Förhoppningen är att ge deltagarna rätt verktyg för att motverka segregation och skapa engagemang i de socialt utsatta områden där de bor och verkar. Dessutom erbjuds de en mentor från näringsliv eller civilsamhälle. Sammantaget är målet att öka antalet kvinnor i ledarskapsroller inom privat, kommunal och ideell sektor.