Nyheter

Oroas när sociala hyreskontrakt ökar kraftigt

Marie Linder

På tio år har de bostadssociala kontrakten ökat med 250 procent, visar en ny granskning.

På tio år har de bostadssociala kontrakten ökat med 250 procent, visar en ny granskning från tidningen Hem & Hyra. Idag hyrs över 24 000 lägenheter ut av kommunernas socialtjänster. Utvecklingen är en konsekvens av en långtgående försvagning av den sociala bostadspolitiken under de senaste 25 åren, menar Hyresgästföreningen.

– Det har byggts för lite och för dyrt. Sedan millennieskiftet har dessutom 160 000 äldre, och därför billigare, hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Det är politiska beslut som lett till längre bostadsköer, dyrare hyror och allt fler som fryser ute från bostadsmarknaden, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

På lång sikt efterfrågar Hyresgästföreningen en stabil finansiering för hyresrätten där staten tar en del av risken.

– Med statlig medfinansiering kan byggandet fortsätta också i lågkonjunktur och hyror pressas till rimliga nivåer, säger Marie Linder.

Hyresgästföreningen efterfrågar också en skattereform för boendet som resulterar i jämlika villkor mellan upplåtelseformerna.

– Med ROT för hyresrätten, skattefria underhållsfonder och en låg, fullt avdragsgill moms på hyran skulle vi kunna modernisera det äldre beståndet utan att hyran chockhöjs och människor tvingas flytta. Det skulle också göra det mindre lönsamt att ombilda till bostadsrätt, säger Marie Linder.

Enligt Hyresgästföreningen kräver det akuta läget även åtgärder på kort sikt.

– När ansvaret tryckts ned ända till socialkontoren fördelas bördan ojämlikt, eftersom olika kommuner har olika förutsättningar. Här skulle staten kunna ta ett större ansvar för utjämning, säger Marie Linder.