Nyheter

Orimligt hög arbetsbelastning i socialtjänsten – krav på ändring

Ny rapport från Vision.

Ny larmrapport från Vision

I den senaste rapporten från Visions presenteras nya uppgifter om arbetsvillkoren inom socialtjänsten. Årets rapport är en dyster läsning. Anställda arbetar under en konstant tidspress, nya medarbetare hinner inte få introduktion och arbetet är starkt psykiskt påfrestande.

Uppgifterna kommer från Arbetsmiljöverkets inspektioner av socialtjänsten i 45 kommuner. Några av de brister som Arbetsmiljöverket lyfter fram är obalansen mellan krav och resurser, vilket resulterar i att många medarbetare i socialtjänsten har en ohälsosam arbetsbelastning. Inspektionerna visar också att introduktionen för nya medarbetare inte prioriteras. Hos 37 av de 47 besökta arbetsplatserna var introduktionen otillräcklig.

– Alla nyanställda behöver handledning och stöd för att komma in i arbetet på bästa sätt. Inom socialtjänsten kommer många dessutom direkt från sin utbildning. Därför är det extra allvarligt när introduktionen brister här, säger Dalia Eid, som själv är socialsekreterare och ledamot i Visions förbundsstyrelse.

Vision har i flera rapporter kunnat visa att socialtjänstens problem är strukturella. En omfattande studie från 2016, av docent Wanja Astvik, visar att hälften av socialsekreterarna sällan eller aldrig har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Fler än var tredje anser att de ofta eller mycket ofta arbetar under oacceptabel tidspress. Hela två tredjedelar känner sig psykiskt trötta efter arbetsdagen. Den bilden bekräftas nu av Arbetsmiljöverkets inspektioner, där yrket återkommande beskrivs som ”starkt psykiskt påfrestande”.

– Socialsekreterare jobbar med de allra mest utsatta i vårt samhälle. De är välutbildade, kompetenta och brinner för sitt arbete. Men tyvärr saknar alldeles för många förutsättningar att kunna göra sitt bästa på jobbet. Det syns tydligt då många erfarna socialsekreterare lämnar sitt yrke eller blir sjukskrivna på grund av stress, säger Dalia Eid.

Arbetsmiljöverkets inspektioner utgår från de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö från 2016 (AFS 2015:4). Inspektionerna fortsätter till och med december 2017. Hälften har redan genomförts.

Vision har under de senaste åren pekat på förslag till åtgärder för att skapa ett mänskligare arbetsliv inom socialtjänsten.

– Vi hoppas att landets socialnämnder ser inspektionerna som en vägledning för att vända trenden. Vad som krävs är balans mellan krav och resurser i verksamheten. Det handlar bland annat om en stabil bemanning, introduktion för nyanställda, samt att cheferna får ansvar för ett rimligt antal medarbetare, säger Dalia Eid.

Läs Visions rapport här: ”Hur får vi balans mellan krav och resurser? Insatser för minskad arbetsbelastning i socialtjänsten”