Uncategorized

Om barn och ungdomars våld inom familjen

Panelen

Hur kan man arbeta förebyggande med denna problematik? Och hur får man stopp på våldet?

Högskolan Väst höll ett seminarium i Almedalen om barn och unga som brukar våld mot sina föräldrar och syskon. Hur kan man arbeta förebyggande med denna problematik? Och hur får man stopp på våldet?

Barn och ungdomar som är hotfulla eller slår sina föräldrar. Som tar pengar från deras föräldrars bankkonton eller beställer saker på nätet. Våldet i familjer kan ha många olika ansikten. 

Annika Theodorsson, forskare på Högskolan Väst, Emma Johansson, biträdande enhetschef på Sparregården HVB-hem och Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, fanns med i panelen, ledd av moderator Lena Lindhé, utvecklingsstrateg på Högskolan Väst.

– Vilket fantastiskt arbetssätt detta är. Det skulle vi behöva sprida mer i Sverige. 

Det menar Cecilia Sjölander och syftar på den forskningscirkel som Högskolan Väst bedrivit kring barns våld i familjen. Forskningscirkeln har letts av Maria Clamas och Annika Theodorsson.

– Våld är aldrig okej, men barnet är aldrig problemet. Det är våldet som är problemet, säger Annica Theodorsson. 

I forskningscirkeln deltog socialarbetare från kommunerna i Fyrbodal och från Gryning AB. När barn utövar våld drabbas alla familjemedlemmar. Föräldrarna saknar ofta stöd, kunskap och metoder för att hantera situationen. Genom forskningen har man arbetat fram stöd till Socialtjänstens föräldrastödarbete. 

– Vi har idag goda föräldrainsatser och en bra socialtjänst i Sverige, men man utgår nästan aldrig att barnen själva är de som brukar våld. Här behöver vi komplettera med forskningskunskaper inom detta område. Föräldrarna älskar sina barn, och barnen älskar sina föräldrar. Det är ju inga som gör detta av ondo, oavsett orsak. Det här är familjer som sitter på jättemycket resurser, och vi ska tillsammans hitta vägar för att hamna rätt i familjesituationen. säger Emma Johansson på HVB-hemmet Sparregården.

– Det finns mycket spännande att gå vidare på. Vi har bara börjat nosa på samverkan mellan forskare, praktiker och familjer/föräldrar, säger Annika Theodorsson.

– Vi behöver satsa på det förebyggande arbetet, med tidiga insatser. Och när vi väl upptäckt problemen behöver vi bli bättre på de insatser vi gör. Den här forskning är ett exempel på det, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.