Nyheter

Ökat stöd till barn med förälder i fängelse

Det är viktigt att barn och ungdomar med en frihetsberövad familjemedlem får stöd. Foto: Getty Images

Bufff, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, lanserar kampanjen ”Inte mitt brott, ändå mitt straff”. 

Bufff, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, lanserar kampanjen ”Inte mitt brott, ändå mitt straff”. Syftet är att öka stödet till barn vars förälder är frihetsberövad.


– I Sverige finns 160 000 barn som har en förälder som det senaste året har dömts för brott. Behoven är enorma och ständigt ökande, ändå finns det nästan inga kommuner som erbjuder stöd. Därför startar vi nu en insamling för att öka våra egna stödinsatser samtidigt som vi sträcker ut en hand till landets kommuner, säger Madelein Kattel, verksamhetschef för Bufff Sverige.

Insamlingen går oavkortat till Bufffs egen verksamhet som bedrivs dels genom en nationell stödlinje och chatt, dels genom aktiviteter och individuellt stöd på 13 platser i landet. Insatserna bygger på forskning och utgår från barnkonventionen och barnens bästa. Bufff ordnar bland annat anstaltsbesök och trygg mötesplats där barn få träffa andra barn i samma situation.

Forskning visar att kvalificerat stöd har en mycket viktig funktion för barn och ungdomar med en frihetsberövad familjemedlem.

– Utan stöd ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa, social utsatthet och egen kriminalitet. Det skapar onödigt lidande och enorma samhällskostnader, säger Madelein Kattel.

Det ökande stödbehovet märker Bufff inte minst genom att fler barn och unga kontaktar organisationen via stödlinjen och chatten. Många har det särskilt svårt under pandemin eftersom det bara finns begränsade möjligheter att träffas fysiskt.

– Vi försöker anpassa våra insatser efter rekommendationer och restriktioner. Bland annat behöver vi utöka öppettiderna för chatten och stödlinjen för att kunna ta emot alla samtal, säger Madelein Kattel.

Kampanjmaterial och mer information om kampanjen finns på intemittbrott.se
Numret till Bufffs stödlinje är 020-200 330