På jobbet

Ökat hemarbete förändrar framtidens kontor

Vad händer med kontoret i framtiden? Foto: Getty Images.

Vad kommer att hända med våra kontorslokaler nu när vi har vant oss att jobba hemifrån. Den tekniska utvecklingen har snabbats på ordentligt. Är det här det nya normala? 

Vad kommer att hända med våra kontorslokaler nu när vi har vant oss att jobba hemifrån? Den tekniska utvecklingen har snabbats på ordentligt. Är det här det nya normala? Det frågade sig hjärnforskaren Katarina Gospic, Director of Neuroscience på Spinview, som var medarrangör till Senabs digitala event Framtidens arbetsplats.


Många av oss som har arbetat hemifrån har upptäckt fördelarna med att ha kontoret hemma. Man sparar restid, kan arbeta ostört (om man inte har någon hemma som stör) och det är bekvämt att inte behöva göra iordning sig för en dag på jobbet.

Samtidigt så kan det bli tråkigt i längden. Vi saknar det sociala, att få umgås med våra kollegor, vi tappar struktur i vardagen när vi inte går efter våra normala rutiner, vilket kan leda till ohälsa och mer stillasittande om vi inte får vår vardagsmotion och den mening som våra rutiner ger oss. Dessutom kan vi få problem med kroppen om vi inte har en ergonomisk arbetsplats hemma.

Flera arbetsgivare låter sina medarbetare jobba hemma när de själva vill i allt större utsträckning. Vad händer egentligen med kontoret? Med eventet ”Framtidens arbetsplats”, ville Senab och Dr Gospic förmedla den röda tråden – hur allt hänger ihop – samt hjälpa kunder och branschkollegor att få upp ögonen för nya sätt att ta sig an utmaningar och möjligheter. 

– Samarbetet mellan Senab och Dr Gospic kommer naturligt då vi ser en tydlig koppling mellan människors välmående, tekniska lösningar, arbetsplats och mötesplats. Vi ser också att våra tankar och vår grund i samarbetet håller när vi lyssnar till våra kunder och det samlade behovet på marknaden, säger Jonas Jutbring, affärsområdeschef Stockholm på Senab.

Han tror att hemarbetsplatsen kommer bli en naturlig del av vår arbetsmiljö, om den inte redan är det. 

– Vi kommer snarare få fler arbetsplatser och arbetsverktyg i vår låda att kunna nyttja beroende på vilken typ av arbetsuppgift vi ska utföra. Själva kontoret tror jag fortsatt mycket på – jag tror att det är där företagen kommer att bygga teamkänsla och företagskultur. I framtiden tror jag dock att kontorsytorna kommer att bli mindre men mer genomarbetade och effektiva till syftet. 

Fler vill fortsätta jobba hemma

Marianne Lee, Head of HR Europe på Trend Micro, var en av föredragshållarna på eventet.

– Vi frågade de anställda hos oss hur många som ville jobba hemma även i framtiden och hela 85 procent svarade att de ville det till största delen, säger hon och fortsätter:

– 90 procent var nöjda med sin arbetsplats hemma. Även på vårt kontor i Tokyo ser vi ett kulturellt skifte. Vi frågade hur ofta de skulle vilja komma in på kontoret och då svarade 60 procent en gång i veckan, 20 procent två gånger i månaden och 20 procent svarade aldrig, säger Marianne.

Samtidigt befinner vi oss fortfarande i en pandemi och det är inte 100 procent säkert att vistas i samma lokaler som andra människor. 

– Det kan finnas olika anledningar till att vi vill arbeta hemifrån. Man kan vara orolig för sin egen eller andras hälsa, men man ser också fördelarna med att jobba hemma och vill inte förlora det. Nu har vi inte haft någon total lock down i Sverige, så om vi hade tvingats att jobba hemifrån utan valfriheten så kanske vi hade varit mer benägna att återgå till kontoret. Man vill ha de man inte kan få, säger Katarina Gospic.

Hon är Director of Neuroscience på Spinview och ledde konferensen. Katarina lyfte också frågan om hur ledarskapet har förändrats och vad som är bäst för företaget.

– Det är en balansgång, vad som är viktigt för arbetsgivaren och vad som är viktigt för arbetstagaren. Det är viktigt att kunna vara flexibel och prova sig fram, säger Marianne.

Arbetsgivaren bestämmer om hemarbete

Arbetsrättsligt är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, vilket innebär att bestämma vad som ska göras, när och vart. 

– Som arbetsgivare är det bra att sätta en ram och ta fram riktlinjer och rutiner för hemarbete. Som arbetstagare måste du få ett okej att jobba hemifrån av din arbetsgivare. Allas arbete kanske inte går att genomföra hemma heller, så det är inte säkert att det kan bli lika för alla på en arbetsplats, säger Karin Bolling-Ferrell, Arbetsrättsjurist för Teknikföretagen.

Arbetsgivaren har också ansvaret för arbetsmiljön, även om arbetet utförs hemma.

– Arbetsgivaren måste göra en riskbedömning för varje fall. När det gäller kontorsarbete är det främst belastningsskador det handlar om, så där är det även tidsaspekten man behöver ta hänsyn till. Vid en längre period kan man behöva skaffa skärm, tangentbord och kontorsstol. Arbetsgivaren kanske kan låna ut en kontorsstol. Man får diskutera vad den anställde behöver och denne är också skyldig att flagga upp om något inte fungerar.

Karin menar också att det är viktigt att ta pauser och röra på sig, något som kanske inte blir lika naturligt hemma. 

– Som arbetsgivare ska du också säkerställa att det fungerar med stöd i arbetet, samarbete med kollegor och liknande. Var tydlig, kommunicera riktlinjerna skriftligen så är det större chans att de följs och var hörsam på hur medarbetarna mår. Många kan också vara oroliga för uppsägning om verksamheten går dåligt eller att man inte mår bra psykiskt av att bara arbeta hemma, avslutar Karin Bolling-Ferrell.

Text: Jenny Fors