Äldreomsorg

Ökad självständighet med elektroniska läkemedelsgivare

Med ett enkelt knapptryck ska omsorgstagare kunna ta sin medicin själva i hemmet istället för att invänta hemtjänstpersonal. I Munka Ljungby hemtjänstområde pågår ett test med elektroniska läkemedelsgivare.

Med ett enkelt knapptryck ska omsorgstagare kunna ta sin medicin själva i hemmet istället för att invänta hemtjänstpersonal. I Munka Ljungby hemtjänstområde pågår ett test med elektroniska läkemedelsgivare där målsättningen är att öka självständigheten och patientsäkerheten för äldre i Ängelholms kommun.

Inom vård och omsorgen i Ängelholms kommun pågår ett pilotprojekt sedan november där tio utvalda omsorgstagare nu testar att få sin medicin via en elektronisk läkemedelsgivare i hemmet istället för av hemtjänstpersonal. De som valts ut att testa läkemedelsgivarna är personer som uttryckt en önskan om ökad självständighet och större frihet att kunna besöka nära och kära utan att behöva anpassa sin vardag till hemtjänstens scheman.

– Även om jag är väldigt glad för hemtjänstpersonalen behöver jag inte känna mig lika låst till deras tider nu. En stor fördel med den elektroniska läkemedelsgivaren är att jag kan ställa in den på reseläge så att jag kan ta med mig mina medicindoser om jag vill besöka mina nära och kära, säger Elvi Johnsson som testar en läkemedelsgivare.

Läkemedelsgivarna laddas med medicin av hemtjänstpersonal varannan vecka och är programmerade efter omsorgstagarnas medicinska behov. Efter laddningen är givaren låst och kan endast ge medicin enligt det förprogrammerade schemat. När medicinen ska tas ger läkemedelsgivaren ifrån sig ett inspelat röstmeddelande och med ett enkelt knapptryck levereras medicinen från givaren. Om omsorgstagaren inte trycker på knappen följer en uppmaning från läkemedelsgivaren om att ta medicinen och därefter går ett larm till hemtjänsten som följer upp medicineringen.

Pilotprojektet ska pågå i ett år och faller det väl ut som förväntat kommer fler läkemedelsgivare att köpas in till vård- och äldreomsorgen i kommunen.

– Läkemedelsgivarna har hittills varit en succé både hos testpersonerna och hos personalen. För till exempel personer med Parkinsons sjukdom är det viktigt att ständigt ha en jämn halt av läkemedel i blodet för maximal symptomlindring och här kan läkemedelsgivarna vara en utmärkt lösning, säger Susanne Holmquist, enhetschef för hemtjänstområde öst på Ängelholms kommun.

Elektroniska läkemedelsgivare är en av flera digitala lösningar som har startats inom vård och omsorg i Ängelholms kommun under året. I april infördes smarta inkontinensskydd och i november digitala signeringslistor.

– Inom vård- och omsorgen bevakar vi ständigt utvecklingen av välfärdsteknik och digitala lösningar som kan öka livskvaliteten för den enskilde. Och för medarbetarna tror jag vår ambition att vilja ligga i framkant kan bidra till att kommunen är en intressant arbetsplats, säger Björn Klemedsson, tillförordnad verksamhetschef inom huvuduppdrag Hälsa i Ängelholms kommun.