Guider

Ökad medvetenhet viktigt för att minska alkoholkonsumtion

Det blir lätt ett glas extra under sommaren. Tänker du mycket på din alkoholkonsumtion så kan det vara bra att prata med någon. Hör av dig till din vårdcentral eller beroendeklinik. Foto: Getty images

Öka medvetenheten kring sina alkoholvanor – och att träna på att tacka nej är två råd för att klara sig från en skadlig alkoholkonsumtion.

Sommaren närmar sig och för många människor innebär det fler sociala aktiviteter och ökad exponering för alkohol och för vissa förvandlas festerna till en ond spiral av mer och mer drickande. Men det finns hjälp att få både för egen del och att rekommendera till andra.

Öka medvetenheten kring sina alkoholvanor – och att träna på att tacka nej. Det är några av råden som Linus Norberg, sjuksköterska och KBT-terapeut från Capio Maria, ger för att klara sig från en skadlig alkoholkonsumtion.

För att inte hamna i riskzonen, menar Linus Norberg att det är bra för alla människor att ha en medvetenhet kring sitt eget förhållande till alkohol.

– Alla människor som dricker alkohol mår bra av att göra det med måtta och man bör undvika att dricka sig själv till berusning, säger han.

Vill man ha något konkret riktmärke att förhålla sig till kan man begränsa sitt drickande till två gånger per vecka och inte dricka mer än tre glas per gång om man är kvinna, och fyra om man är man. Vet man med sig att det finns någon i familjen som dricker på ett problematiskt sätt bör man dessutom vara extra försiktig eftersom det finns en genetisk ärftlighet för alkoholberoende.

För människor som ofta befinner sig i sociala sammanhang där det förekommer mycket alkohol kan det innebära en extra utmaning att dricka med måtta. Linus Norberg menar att det då är ännu viktigare att tänka sig för, luta sig mot riktmärket och försöka att inte dricka mer än man har bestämt sig för – även om det kan vara svårt.

– Det är väldigt olika hur människor klarar av det eftersom det handlar om att använda sitt rationella tänkande och det är inte alltid man klarar av att styra över det när känslan faller på, säger han.

Att stå emot grupptryck och press utifrån kan vara svårt och vi är alla olika rustade att klara av det. Om man tycker att det är väldigt problematiskt menar Linus Norberg att det ibland kan vara bättre att undvika vissa tillställningar och fokusera på sammanhang där ens riktmärke kring alkohol passar in.

Men för att långsiktigt kunna delta i de sammanhang man vill utan att själv behöva dricka alkohol framhåller Linus Norberg att man behöver träna på att tacka nej och välja alkoholfria alternativ. Han uppmuntrar också människor som vill dricka mindre att våga ta ställning för att faktiskt dra ner på sin alkoholkonsumtion.

– Jag är övertygad om att många människor går i såna tankar men tycker att det är svårt att ta upp i sammanhang där det finns en stark alkoholnorm. Om någon annan lyfter ämnet först så finns det goda möjligheter att andra personer känner sig lättade och hakar på, säger han.

Om man själv tänker mycket på sin alkoholkonsumtion och känner att man inte kan hantera sitt drickande på egen hand rekommenderar Linus Norberg att man kontaktar sin vårdcentral eller hör av sig direkt till en beroendeklinik.

– Bor man i Stockholm kan man exempelvis höra av sig till Capio Marias Sicklamottagning. Våra patienter börjar normalt sett med fem samtal där man jobbar mot ett mer kontrollerat drickande.

Denna typ av behandling fungerar för ungefär hälften av mottagningens patienter. Behöver man mer hjälp och stöd erbjuder denna mottagning ytterligare behandlingar inom beroendevården.

– Ju tidigare man söker hjälp, desto lättare brukar det vara att bli hjälpt. Vi försöker undvika pekpinnar och för många patienter är inte ambitionen att helt sluta dricka alkohol, utan att få de verktyg man behöver för att kunna dricka kontrollerat framöver, avslutar Linus Norberg.

Tips för medveten alkoholkonsumtion
1. Drick med måtta.
 Undvik att dricka alkohol fler än två gånger per vecka.
2. Undvik att dricka dig själv till berusning. Drick inte mer än tre (kvinnor) eller fyra (män) glas per tillfälle.
3. Betrakta din alkoholkonsumtion utifrån. Fråga dig själv om du skulle kunna dricka på något annat sätt?
4. Finns det nån i familjen som dricker på ett problematiskt sätt? Var extra vaksam på ditt eget drickande.