Nytt utbildningsprogram för föreståndare inom HVB och LSS

Sverigehälsan har tillsammans med representanter från arbetslivet satt ihop ett utbildningsprogram för föreståndare.
Nytt utbildningsprogram för föreståndare inom HVB och LSS.

Sverigehälsan har tillsammans med representanter från arbetslivet satt ihop ett utbildningsprogram för föreståndare.

Att arbeta som föreståndare inom HVB, LSS och andra verksamheter inom vård, omsorg och behandling är ett av de tuffaste chefsuppdragen man kan ha. Ett sätt att bemöta problemet och stötta föreståndare är att tillhandahålla en gedigen utbildning för uppdraget de har. Sverigehälsan har tillsammans med representanter från arbetslivet satt ihop ett utbildningsprogram för föreståndare.

De krav som idag finns på föreståndare vad gäller kompetens lyder:

1 § En föreståndare vid ett hem för vård eller boende ska ha den sammantagna kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten. Föreståndaren ska ha:

– en högskoleutbildning vars innehåll är relevant för den verksamhet som bedrivs vid hemmet

– erfarenhet av liknande verksamhet
– personlig lämplighet
Det är bra krav att börja med, tycker man på Sverigehälsan. Man är också av åsikten att föreståndare behöver ytterligare stöd och utbildning och framförallt ett gemensamt ramverk att förhålla sig till. Tidigare tillhandahölls detta av Svenska Vård – men nu finns ett tomrum som Sverigehälsan vill fylla med sitt utbildningsprogram.

”En utbildning som borde vara obligatorisk för alla föreståndare inom HVB och LSS.”, säger Thomas Nilsson, representant från arbetslivet.

Som föreståndare inom vård och omsorg har men ett uppdrag med många dimensioner där man bär ansvaret för att säkerställa klientens/brukarens rättigheter samtidigt som man har ansvar för personalens rättigheter. Ibland krockar den ena partens behov med den andras. Utöver det tillkommer självklart krav i form av lagstiftning och förordningar som också kan krocka. Detta skapar dilemman i det dagliga arbetet. 

Många första linjens chefer uppger att de känner sig ensamma i uppdraget och får hantera frågor som man inte fått med sig i sin grundutbildning. Tillsammans med representanter från både privat och offentligt drivna verksamheter inom vård och omsorg har man nu skräddarsytt ett utbildningsprogram för yrkesaktiva och blivande föreståndare.

Related posts