Guider

Nytt metodstöd om våld i nära relationer

Målgruppen är de som arbetar i ideell sektor, kommun eller landsting som möter personer som kan vara utsatta för våld i nära relationer.

Länsstyrelserna släpper ett nytt mentorstöd som lanserades under ett frukostseminarium i Stockholm den 19 juni. Målgruppen är de som arbetar i ideell sektor, kommun eller landsting som möter personer som kan vara utsatta för våld i nära relationer.

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men de som tillhör en grupp som har ett svagt samhälleligt skydd riskerar att få sämre stöd, eller aldrig upptäckas som utsatta för våld.

– Syftet med metodstödet är just att sprida kunskap och metoder bland personer som i sitt yrke kan möta våldsutsatta. Förhoppningen är att det ska bidra till att stärka samhällets insatser för att upptäcka och ge jämlikt stöd till alla våldsutsatta oavsett livssituation, säger Frida Darj, projektledare på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för metodstödet.

I metodstödet utforskas hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge ett adekvat och jämlikt stöd vid våld i nära relationer. Intersektionalitet är ett verktyg för att förstå hur maktstrukturer samverkar. Metodstödet har tagits fram av länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion.

Metodstödet innehåller både en teoretisk introduktion till intersektionella perspektiv på våld i nära relationer, fiktiva fallbeskrivningar och ett flertal metoder och strategier som direkt kan användas för att utveckla sin verksamhet. Metodstödet har tagits fram inom ramen för länsstyrelsernas regeringsuppdrag att ge kompetensstöd till kommuner och landsting.