Äldreomsorg

Nytt kunskapsstöd till demensboenden

Hela 70 procent av de äldre på våra äldreboenden har demenssjukdom. Foto: Getty Images.

Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt kunskapsstöd för arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom på äldreboenden. 

Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt kunskapsstöd för arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom på äldreboenden. Detta för att hjälpa personal att hantera svåra situationer som kan uppkomma vid demens och samtidigt minska risken för smitta.

Äldre tillhör en riskgrupp för covid-19. Hela 70 procent av de äldre på våra äldreboenden har demenssjukdom. Det gör att de kan ha svårt att förstå och minnas instruktioner för riktlinjer som är satta på grund av coronapandemin. De kan därmed bidra till en ökad smittorisk.
– Nio av tio personer med demenssjukdom får också beteendemässiga eller psykiska symtom som oro, ilska eller att de vill röra sig runt i lokalerna. Förändrade omständigheter kan förvärra symtomen. Vi har märkt en efterfrågan på ett kunskapsstöd för den här gruppen, säger Frida Nobel, på Socialstyrelsen.
Här hittar du kunskapsstödet