Äldreomsorg

Nytt äldreboende i Järfälla med fokus på demensvård

På utegården finns bland annat en gå-slinga

Smedens äldreboende i centrala Kallhäll i Järfälla är invigt. Boendet riktar sig till personer med demenssjukdom och drivs av Ansvar och omsorg AB. 

Smedens äldreboende i centrala Kallhäll i Järfälla är invigt. Boendet riktar sig till personer med demenssjukdom och drivs av Ansvar och omsorg AB. 

– Det är verkligen ett fint och modernt äldreboende som nu står färdigt i Kallhäll. Jag vet också att kompetensen inom demens kommer att vara god i och med Silviacertifieringen, säger Lennart Nilsson (KD), ordförande i äldrenämnden i Järfälla.

Certifieringen innebär att all personal i verksamheten utbildas och fortbildas inom området demens, för att kunna bidra till bästa möjliga livskvalitet för de boende och deras anhöriga.

– Vi vill att hela verksamheten ska genomsyras av Silviahemmets vårdfilosofi. Redan från start har utföraren rekryterat personal med erfarenhet och intresse för demensvård, säger Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre och funktionshinder i Järfälla.

Fokus på kognitiv sjukdom  

Majoriteten av de 54 lägenheterna är avsedda för personer med kognitiv sjukdom/demens. Lägenheterna är fördelade på fyra våningsplan och sex boendeenheter. Varje enhet har eget kök och gemensamma utrymmen för social samvaro och måltider, med utgång till inglasad balkong eller utegård.

På utegården kan de boende njuta av sinnenas trädgård med fontän, fruktträd, dofter, smaker och färger. Här finns också gå-slinga, utegym och sittplatser för sociala stunder.

Välfärdsteknik för aktiv och trygg vardag  

Enligt avtalet ska verksamheten arbeta med trygghetsskapande teknik som berikar dagen för de äldre. Exempel på det är surfplatta för videosamtal med närstående eller social stimulans, vibrerande musikkudde som lugnar vid oro och ”magiska bordet” med interaktiva spel.

– Järfälla erbjuder välfärdsteknik inom hela äldreomsorgen. Det är en satsning som uppskattas av såväl äldre som anhöriga, säger Anneli Lagerberg.

Ansvar och omsorg AB driver sedan tidigare Lönnen och Lindens äldreboende i Järfälla.

Källa: Järfälla kommun