Beroende

Nya satsningar för att förebygga ungdomskriminalitet och att barn far illa

Foto: Getty Images

Regeringen har fattat beslut om flera uppdrag till Socialstyrelsen med syftet att förstärka den sociala barn- och ungdomsvården.
Regeringen har även i torsdags fattat beslut om lagförslag för att stärka rättssäkerheten och tryggheten för barn och unga som vårdas på särskilda ungdomshem som tillhör Statens institutionsstyrelse (SiS).

De här lagförslagen ska öka Rättssäkerheten, delaktigheten och tryggheten för de barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem och för intagna som vårdas på LVM-Hem.

SiS ska omedelbart kunna anvisa en plats till ett hem vid akuta situationer och regleringen ska bli tydligare kring de tvångsåtgärder som behöver användas av SiS för att säkra drogfrihet och upprätthålla säkerhet för personal och intagna.
– När barn och unga begår brott eller fastnar i missbruk behöver de stöd och behandling, och staten kan därför lyfta dem ur de skadliga miljöer de befinner sig i och placera dem på särskilda ungdomshem. Men det ska alltid vara ett sista alternativ, och därför lägger regeringen också stora resurser på det förebyggande arbetet, säger barnminister Åsa Regnér.

Personal vid särskilda ungdomshem och LVM-hem får enligt regeringens lagförslag också två nya befogenheter, möjlighet att genomföra rumsvisitationer och skyddsvisitationer för att kunna söka efter föremål som intagna inte får inneha.

Det föreslås också att fler särskilda befogenheter ska vara möjliga att överklaga till domstol och att ett offentligt biträde ska förordnas för barn under 15 år vid överklagande av särskilda befogenheter.

De här lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.
Regeringen har tidigare också tillfört SiS ökade resurser på totalt 900 miljoner under perioden 2017-2021 för att ge SiS förutsättningar för att möta behovet av vårdplatser och tillhandahålla differentierad vård efter olika behov.

Regeringen satsar totalt nästan 500 miljoner kronor på den sociala barn- och ungdomsvården, och genom två uppdrag beslutads att Socialstyrelsen dels ska få fortsätta fördela statsbidrag på 360 miljoner kronor i år till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården och dels fördela statsbidrag på 100 miljoner kronor till kommunerna för att öka kompetensen om psykisk ohälsa bland barn och unga som socialtjänsten kommer i kontakt med.

– Den sociala barn- och ungdomsvården är otroligt viktig för barn och unga i utsatt ställning. Vi måste se till att det första brottet aldrig begås eller att missbruket aldrig påbörjas, därför vill vi investera i personalen så att de kan stödja barnen, säger Åsa Regnér.