Nya regler för nyanländas etablering i arbetslivet

Från 1 januari 2018 blir reglerna för nyanländas etablering i arbetslivet mer lika övriga arbetssökande.
Nyanlända kommer från årsskiftet att hänvisas till ett arbetspolitiskt program hos arbetsförmedlingen istället för

Från 1 januari 2018 blir reglerna för nyanländas etablering i arbetslivet mer lika övriga arbetssökande.

Regler för nyanländas etablering i arbetslivet blir nu mer lika reglerna för övriga arbetssökande.

Riksdagen har sagt ja till ett förslag som syftar till att reglerna för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet ska bli mer lika de regler som gäller för övriga arbetssökande. Etableringslagen ersättas den 1 januari 2018 av en ny lag som i huvudsak reglerar det statliga ansvaret för etableringsinsatser.

Det nya lag- och regelförslaget innebär bland annat att nyanlända ska ha en individuell handlingsplan liksom övriga arbetssökande och anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program, istället för att ha rätt till en etableringsplan.

Precis som för övriga arbetssökande, kan den som inte deltar i insatserna varnas eller stängas av från rätt till ersättning

Handläggningen av etableringsersättningen kommer att flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Related posts