Familjehem

Ny webbutbildning om NPF för familjehem

Linnéa är en av tre familjehemsföräldrar som delar med sig av sina erfarenheter.

Riksförbundet Attention lanserar en webbutbildning för familjehem som tar emot barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Riksförbundet Attention lanserar en webbutbildning för familjehem som tar emot barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Inom projektet Ung dialog lanserar Riksförbundet Attention en webbutbildning för familjehem. Du som familjehemsförälder kan här få större kunskap om NPF och vad du kan göra för att möta dina barn och unga på bästa sätt. Tanken är också att utrusta dig med goda strategier och verktyg för att spara din egen ork och öka välmåendet i din familj.
Utbildningen är uppdelad i fem moduler och det tar ca 45-75 min per modul att genomföra. Du kan genomföra utbildningen ensam eller i grupp. Varje modul består av inspelade filmer med antingen föreläsare eller familjehem som delar med sig av sin kunskap och tips, med tillhörande reflektionsfrågor. I varje modul finns även skriftliga sammanfattningar, artiklar och fördjupningsmaterial.

Medverkande i utbildningen:
Angelica, Gunnar och Linnéa, tre erfarna familjehemsföräldrar som specifikt valt att ta emot barn och unga med NPF. I fyra moduler delar de med sig av sina kloka erfarenheter och tips
Annelie Karlsson, författare, specialpedagog, utbildare och handledare
Bella Stensnäs, leg. psykolog och specialist inom stress och utmattningssyndrom 
Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog, forskare, författare och föreläsare
Eric Donell, vice ordförande, Riksförbundet Attention
Jennie Linde, författare, författare, pedagog, utbildare och handledare.