Nyheter

Ny utredning: Barn drabbas hårt av hur LSS tillämpas

Socialstyrelsens utredning bekräftar bilden att en ny praxis har försämrat barn möjligheter till att få personlig assistans. Vilket gör det svårare för vissa barn att ta sig ut

Ny utredning från Socialstyrelsen bekräftar bilden att en ny praxis har försämrat barn och vuxnas möjligheter till att få personlig assistans. 

I lång tid har det pratats om hur personer med funktionsnedsättning drabbas av att Försäkringskassan skärpt tillämpningen av Lagen om Stöd och Service. Igår presenterades utredningen som bekräftar den bilden.

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen utrett konsekvenserna för Försäkringskassans skärpta tillämpning av LSS. Idag får många som nekas assistans enligt LSS stöd via andra aktörer. Men Socialstyrelsens utredning visar trots det på stora försämringar för både barn och vuxna med behov av personlig assistans. 

– Det rör sig om personer med stora behov av hjälp, som inte försvinner bara för att praxis ändras, säger Hanna Jarvad som ansvarat för utredningen.

Barn har i högre grad än vuxna påverkats negativt av den praxis som Försäkringskassan har tillämpat. Förändringen i praxis skedde efter två vägledande domar om personlig assistans som både Försäkringskassan och kommuner har lutat sig mot när man skärpt kraven för att få hjälp och dragit in två barns rätt till personlig assistans. Socialstyrelsens rapport tar upp fallen med de två barnen och bekräftar bilden att det har blivit svårare att få rätt till assistans.

De som drabbas är barn med både fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp med egenvård, barn som behöver stöd på grund av sin autism och barn med rörelsehinder. Vissa barn behöver stora vårdinsatser dygnet runt och andra behöver stöd i skolan för att vardagen inte fungerar. När kommunerna är mer restriktiva med att bevilja personlig assistans så kan det drabba familjerna hårt.

– En familjemedlem kan tvingas sluta sitt arbete eller syskonen får ta alldeles för stort ansvar. I värsta fall kan barn tvingas in på institution igen, så som det var förr i tiden, säger Henrik Petrén, generalsekreterare för Rörelsehindrade barn och ungdomar till tv4:as reporter.

Regeringen mottog igår Socialstyrelsens rapport och ska nu analysera den för att se vilka åtgärder som behövs.