Äldreomsorg

Ny utbildning ska ge säkrare vård- och omsorgsboenden

Lars Brodin är expert på Brandskyddsföreningen och har skrivit boken ”Brandsäkert vårdboende”.

Brandskyddsföreningen lanserar den nya utbildningen ”Brandskyddsansvarig Vårdboende”. Utbildningen är den första i sitt slag och målet är att öka säkerheten på vård- och omsorgsboenden genom att utbilda personalen i brandsäkerhet och brandskydd.

Brandskyddsföreningen lanserar den nya utbildningen ”Brandskyddsansvarig Vårdboende”. Utbildningen är den första i sitt slag och målet är att öka säkerheten på vård- och omsorgsboenden genom att utbilda personalen i brandsäkerhet och brandskydd.


I ingen annan verksamhet är brandsäkerheten så beroende av personalen som i vård- och omsorgsboenden eftersom de boende själva har svårt att agera vid en brand. Det finns en mängd olika typer av vårdboendeformer där vårdinslaget kan variera. Men gemensamt för dem alla är att de boende har begränsad förmåga att själva agera vid en brand och man befinner sig i en utsatt situation där säkerheten till stor del vilar i personalens händer.

På vårdboenden finns personer med fysiska och psykiska funktionshinder. En del är sängliggande eller kan av andra anledningar inte själva sätta sig i säkerhet om det skulle uppstå en brand. I vissa fall kan det krävas att personalen handgripligen förflyttar personer genom att bära eller dra dem ut vid en utrymning.

– Det är viktigt att den personal som är i tjänst har rätt kunskap för att kunna förhindra bränder och vet hur de ska agera om en brand uppstår. Ett stort ansvar vilar därför på den som bedriver verksamheten att ta fram rutiner och att se till att de sitter i ryggmärgen hos personalen, säger Lars Brodin, expert på Brandskyddsföreningen och författare av boken ”Brandsäkert vårdboende”.

– Som ansvarig för brandskyddet behöver man ha kunskap om hur man skapar ett brandsäkert vårdboende med utgångspunkt från riskerna i verksamheten och hur lokalerna är utformade där verksamheten bedrivs. Detta bör man ha koll på innan det eventuellt börjar brinna, säger Lars Brodin.

Utbildningen ”Brandskyddsansvarig Vårdboende” vänder sig till föreståndare, brandskyddsansvariga eller de som på annat sätt arbetar med brandsäkerhet på ett vårdboende. Målet är att utbilda personalen på vårdboendet i att förhindra att bränder uppstår och om det ändå skulle ske, säkerställa att skadorna begränsas, både i form av liv och egendom.

Utbildningen tar bland annat upp hur ett lämpligt grundläggande byggnadstekniskt brandskydd ser ut, hur ett systematiskt brandskyddsarbete kan ske i praktiken och hur man kan utforma rutiner för ett vård- och omsorgsboende. Under utbildningen ges också en inblick i lagstiftningen på området – vad är personalens skyldighet och ansvar vid en brand?

Utbildningstillfällen: 28 maj Göteborg och 6 november Stockholm.

Läs mer om utbildningen på www.brandskyddsforeningen.se