Gängkriminalitet

Ny utbildning om rekrytering av unga till gängkriminalitet

Marie Cederschiöld högskola utbildning
Marie Cederschiöld högskola är en högskola som utbildar och forskar i människans tjänst.

Marie Cederschiöld högskola lanserar en ny uppdragsutbildning hösten 2024 riktad till professionella som arbetar med barn och ungdomar i riskzonen för kriminell rekrytering. Utbildningen syftar till att stärka samverkan mellan socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

I takt med att gängkriminalitet och organiserad brottslighet fortsätter att växa som ett samhällsproblem, ökar behovet av kvalificerad kunskap och konkreta verktyg inom socialt arbete. Utbildningen kommer att erbjuda teoretiska insikter och praktiska metoder för att tidigt identifiera och stödja ungdomar som riskerar att dras in i kriminella nätverk.

– Det är av yttersta vikt att vi utrustar våra yrkesverksamma med rätt verktyg för att inte bara hantera, utan också förebygga rekryteringen av unga till dessa destruktiva miljöer, särskilt som våra föreställningar och kunskaper om vilka barn som dras till gängkriminaliteten nu också utmanas, säger Anne-Lie Vainik, socionom och lektor i socialt arbete samt ansvarig för utbildningen.

Marie Cederschiöld högskola arrangerar utbildningen med förhoppningen att bidra till en långsiktig förbättring av både individens och samhällets välmående. 

Deltagarna kommer genom utbildningen att få djupare insikter i de sociala dynamikerna kring gängkriminalitet, samt strategier för att bygga starkare, säkrare gemenskaper. Utbildningen är avsedd för en bred grupp yrkesverksamma, inklusive socialsekreterare, poliser, skolpersonal och fritidsledare.

– Vi står inför en gigantisk utmaning när det gäller gängkriminalitet bland unga. Den här utbildningen är ett viktigt steg med förhoppning om att ge yrkesverksamma fler verktyg för att hantera och proaktivt motverka dessa problem, säger Hugo Svebeck Waara, studierektor vid avdelningen för uppdragsutbildning på Marie Cederschiöld högskola.

Länk till utbildningen https://www.mchs.se/gängkrim