Ny strategi – Ett Dalarna fritt från våld

Strategin är framtagen för att främja ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 
Rusmira Pérez Dervisic och Soledad Alarcon Helling har arbetat med att ta fram strategin.

Strategin är framtagen för att främja ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Strategin är framtagen för att främja ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Visionen är att alla invånare i Dalarna ska ha samma rätt och möjlighet till ett liv fritt från våld och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som kränker och begränsar kvinnors grundläggande fri- och rättigheter. Tusentals flickor och kvinnor i Sverige utsätts varje år för trakasserier, våld och sexualbrott. Under 2022 fick polisen i Dalarna in 1136 anmälningar gällande våld mot kvinnor i länet. Våldet orsakar stort lidande och ger ofta livslånga konsekvenser.

– Ett liv fritt från våld borde vara en självklarhet. Samhällets aktörer behöver agera och växla upp arbetet mot alla former av mäns våld mot kvinnor. Vi ser nu fram emot det gemensamma arbetet att omsätta strategins målsättningar i handling, säger Soledad Alarcon Helling, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor i ett pressmeddelande.

En länsövergripande strategi 

För att främja arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med polisen i Dalarna, åklagarkammaren i Falun, Region Dalarna och länets kommuner, tagit fram den länsövergripande strategi som ska gälla under åren 2023-2028.

– Att vi arbetar tillsammans med dessa frågor är en avgörande framgångsfaktor. Därför är det glädjande att så många aktörer vill ställa sig bakom strategin och att vi nu har en gemensam strategi att arbeta kring – tillsammans kan vi skapa ett Dalarna fritt från våld, säger Rusmira Pérez Dervisic, strateg, mäns våld mot kvinnor, på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstrategin består av fyra mål

Mål1: Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete
Mål 2: Förbättrad tidig upptäckt av våld och stödinsatser till våldsutsatta och behandling till våldsutövare
Mål 3: Effektivare brottsbekämpning
Mål 4: Förbättrad kunskap och metodutveckling

Konferens: Ett Dalarna fritt från våld den 22 september
Efter sommaren arrangeras en länskonferens för att påbörja utrullningen av strategin i länet. Under konferensen deltar bland annat Helena Höij, landshövding, Mats Nilsson, ordförande i Dalarnas kommunförbund och Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern.

Mer om konferensen: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/kalender/kalenderhandelser—dalarna/2023-05-17-konferens-ett-dalarna-fritt-fran-vald.html

Related posts