Behandling

Ny satsning på BUP ger fler unga tidig hjälp

Regeringen presenterar en satsning på 300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin.
Barn och unga som mår dåligt måste få hjälp snabbare.
– Det här pengarna bidrar till att vi kan korta köerna, säger Susanne Nordling (MP) ordförande i psykiatriberedningen i Region Stockholm.

Regeringen presenterar en satsning på 300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin.
Barn och unga som mår dåligt måste få hjälp snabbare.
– Det här pengarna bidrar till att vi kan korta köerna, säger Susanne Nordling (MP) ordförande i psykiatriberedningen i Region Stockholm.

Miljöpartiet har det politiska ansvaret för vården för psykisk ohälsa och för psykiatri i Region Stockholm. Att förbättra den psykiska hälsan, inte minst bland unga, är en av de viktigaste utmaningar regionen står inför. I regeringens budget presenteras nu en satsning på 300 miljoner om året 2020-2022 för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och insatser för barn och unga med psykisk ohälsa i landet.

– Ett barn som mår dåligt psykiskt ska inte behöva vänta på vård. Det är värre än för en vuxen. Därför är det här är en viktig och välkommen satsning från regeringen. Unga som mår dåligt måste snabbt få hjälp, säger Susanne Nordling (MP).

Regeringen har sedan tidigare avsatt 100 miljoner kronor för 2020 som är öronmärkta för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Nästa år avsätts således totalt 400 miljoner kronor riktat till att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Det här är bara ett av flera exempel på satsningar regeringen gör på den psykiska hälsan.

– Regeringen har under flera år haft omfattande satsningar för att förebygga och motverka psykisk ohälsa. Så få barn som möjligt ska behöva söka sig till barn- och ungdomspsykiatrin, men för dem som behöver den vården ska den vara tillgänglig och gå att lita på i hela landet, säger Karolina Skog ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.

Just nu förbereds i Region Stockholm en reform med ett regiontäckande nät av terapimottagningar för psykisk hälsa, som ska ge hela befolkningen i Stockholms län tillgång till tidig hjälp via sin vårdcentral. När mottagningarna är på plats väntas trycket på barn- och ungdomspsykiatrin minska, vilket ska ge de som är i behov av BUP:s specialistvård snabbare tillgång. Region Stockholm har också åtagit sig att förbättra vårdgarantin till BUP under mandatperioden.