Nyheter

Ny kampanj stärker arbetet mot våld i nära relationer

Våldsutsatta ska kunna få stöd

I november har kampanjen Tillsammans mot våld lanserats. Satsningen är en del av Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelsernas kampanj med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. 

I november har kampanjen Tillsammans mot våld lanserats. Satsningen är en del av Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelsernas kampanj med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. 

På över 300 butiker i landet visas bildspel som lyfter riskerna för ökat våld och var utsatta kan få stöd och hjälp. I Malmö lyfts det under kampanjperioden fram information om vart du som är utsatt för våld ska vända dig.

– När smittspridning och isolering ökar är det viktigt att alla som är utsatta för våld nås av information och stöd, säger Sara Paulsdotter Hellberg, verksamhetschef för Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund. Vi satsar på att nå fram med betydelsefull information på olika språk, så att även du som inte har svenska som modersmål vet att det finns hjälp att få. Sedan pandemins start har vi arbetat intensivt med att stötta kvinnor, barn och ungdomar från Malmö och övriga landet som behöver stöd och hjälp från oss som är specialister i våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och problem. Därför är denna satsning som görs under hela månaden extra viktig, fortsätter Sara.

Våldsutsatta ska kunna få stöd, oavsett var i landet de bor. Eftersom pandemin medför begränsningar i sociala kontakter och möjlighet att träffa yrkespersoner, är det extra viktigt nu att så många som möjligt – både de som jobbar i hela landet och de som jobbar lokalt – sprider informationen om stöd och hjälp på så många platser som möjligt.

Informationen till våldsutsatta sprids främst via affischering och inlägg i sociala medier. Den lokala satsningen ska komplettera den nationella informationen som visas på ICA-butikernas skärmar. På det sättet hoppas vi fånga upp så många som möjligt av de individer som är utsatta för våld på olika sätt och som kan vara i behov av stöd och hjälp.