Äldreomsorg

Ny e-utbildning om covid-19 för kommunal sjukvård och socialtjänst

De senaste dagarna har det skett en stor ökning av coronasmittade i gruppen äldre.

De senaste dagarna har det skett en stor ökning av coronasmittade i gruppen äldre. En av tre äldreboenden i Stockholm har konstaterad smitta. Socialstyrelsen presenterar nu två nya e-utbildningar för dig som jobbar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.


Det har konstaterats coronasmitta på en av tre äldreboenden i Stockholm och antalet äldre, äldre som är smittade ökar stort, det vill säga de som är över 80 år.

LO-förbundet Kommunal har skickat ut en enkät som 2 052 av förbundets skyddsombud har besvarat. Av resultatet framgår det att oron är utbredd kring tillgången på skyddsutrustning.

Bland personal i hemtjänsten uppgav 36 procent att det förekommit situationer där det under pandemin arbetat utan rätt skyddsutrustning. Inom sjukvården och äldreomsorgen svarade 28 respektive 25 procent likadant. 

Vid torsdagens presskonferens underströks vikten av hur viktigt det är för alla som jobbar i de här sektorerna att de ser över sina rutiner och vilken skyddsutrustning de har.

Det är inte bara för att skydda sig själva som personal ska ha skyddsutrustning, utan för att inte föra eventuell smitta vidare till de äldre. Allt tyder på att smittspridningen är så utbredd att det inte går att veta vem i personalen som bär på smitta eller inte, trots att man inte har några symptom.

Under fredagens presskonferens talade Thomas Lindén från Socialstyrelsen:

– De flesta smittade vårdas utanför sjukhusen, med stöd från kommunal sjukvård och hemtjänst. Det varierar hur många som har fått den utbildning som de behöver inom hemtjänsten. Nu finns det två nya e-utbildningar på Socialstyrelsens hemsida som speciellt riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Fokus i utbildningarna, som Karolinska Institutet har tagit fram, ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Båda ges på distans via en internetbaserad läroplattform. Utbildningarna kommer att textas på engelska. 
Utbildning 1, Covid-19 – hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst, kommer även att textas på ytterligare språk.

Utbildning 2, Covid-19 – triage och användande av personlig skyddsutrustning, riktar sig lite mer till de som arbetar patientnära.

Här hittar du båda utbildningarna

Det finns också riktlinjer för arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård:

Till dig som arbetar inom vård och omsorg