Äldreomsorg

Ny checklista för att förhindra smitta på äldreboenden

Inför semesterperioden har Socialstyrelsen tagit fram ett nytt stöd med olika frågeställningar för att minska effekterna av corona-pandemin.

Inför semesterperioden har Socialstyrelsen tagit fram ett nytt stöd med olika frågeställningar för att minska effekterna av corona-pandemin. Istället för direkta åtgärder innehåller checklistan frågor på olika teman.

Hur är planeringen inför semestertider? Har all personal nödvändig kompetens? Hur är lokalerna utformade utifrån risk för smitta? Det är några av frågorna i Socialstyrelsens nya checklista för minskad smittspridning på äldreboenden.
Det finns fortfarande möjlighet till förbättringsarbete inom äldreomsorgen. Inte minns inför sommarsemestern då ännu fler personal kommer in i verksamheterna. Checklistan blir ett stöd för att göra riskanalyser och frågorna kan även vara relevanta för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.
– Jag hoppas att den ska komma till användning och spela stor roll, säger Iréne Nilsson Carlsson på Socialstyrelsen.
Här hittar du checklistan