Nyheter

Ny BUP-verksamhet öppnar i Karlskrona

Tobias Lundgren
Tobias Lundgren kikar in i lokalerna som invigs den 3 oktober.

Kasam Familj öppnar dörrarna till Kasam BUP, en mottagning som blir ett komplement till regionens BUP-mottagning. Den nya satsningen gör det möjligt för fler barn och familjer att få den hjälp de har rätt till enligt vårdgarantin.

Under förra året var 6,4 procent av alla barn i landet i kontakt med BUP, vilket är en fortsatt ökning från föregående år. Enligt SKR har regionerna fortsatt svårt att nå BUPs vårdgaranti, med ett första besök inom 30 dagar. Bara 53 procent av de unga fick ett första besök inom den tidsramen.

De långa köerna beror på att fler barn söker hjälp, oftast utifrån ADHD-utredning.

– Vi vill att barn och familjer ska få den hjälp de har rätt till. Därför startar vi en ny BUP-verksamhet, Kasam BUP, som ska vara ett naturligt komplement till regionens BUP-mottagning, säger Tobias Lundgren, affärsområdeschef på Kasam Familj.

Invigs den 3 oktober

Den nya BUP-mottagningen invigs den 3 oktober och är belägen i Karlskrona, men BUP-teamet kommer även vara mobilt för att ge möjlighet att möta barnet i dess hemmiljö.

– Alla våra placerade barn inom Kasam Familjs familjehemsvård samt utrednings och behandlingshem kommer ha tillgång till Kasam BUP vid behov av utredning och/eller behandling.

På Kasam BUP arbetar legitimerad personal så som läkare, psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska och logoped. Utöver detta finns även kompetens att tillgå i form av barnbehandlare, familjebehandlare, DBT-terapeut och föräldracoach. 

Målgruppen för Kasam BUP

Målgruppen är barn 0-18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik så som depression, ätstörning, PTSD, ångest, psykos med mera. Vi utför neuropsykiatriska utredningar med frågeställningar som ADHD, ADD, autism, tourettes syndrom, trotssyndrom, uppförandestörning.

– Vi utreder även begåvning med frågeställning om intellektuell funktionsnedsättning. Utöver detta utför vi även psykiatrisk diagnostik med frågeställningar som posttraumatiskt stressyndrom, personlighetssyndrom, ångest, depression, tvångssyndrom, bipolär sjukdom, psykos, säger Tobias Lundgren.  

Kasam BUP erbjuder behandling och insatser till barnet, föräldrautbildning till föräldrar, familjebehandling och terapi. Exempel på insatser är logopedstöd, utbildning i teckenspråk, DBT, KBT, PDT, Trygghetscirkeln och barnsamtal.

– Det har varit en enorm respons och nyfikenhet från såväl privatpersoner som företag och myndigheter. Det råder inga tvivel på att detta är något samhället är i stora behov av, avslutar Tobias Lundgren.