Nyheter

Ny bok sätter ljus på missförhållandena på SiS

Sabina Björk och Valeria Helander
Sabina Björk och Valeria Helander är bokaktuella med "I statens våld".

Sabina Björk och Valeria Helander har tagit ett samlat grepp kring hur utbrett det är med övervåld och sexuella övergrepp på de statliga ungdomshemmen i nya boken ”I statens våld”.

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. Här befinner sig de mest utsatta, traumatiserade och sårbara barnen och ungdomarna i det svenska samhället.

”Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. Vårt arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet”, menar myndigheten själv.

I Valeria Helanders och Sabina Björks bok ”I statens våld” möter läsaren Mariam och Nadja, två unga flickor som upplevt samma ungdomsvård. Båda berättar en helt annan historia. Vi får även möta anhöriga, anställda och tillsynsmyndigheter som målar upp en mörkare bild av de statliga ungdomshemmen än den ljusa som SiS själva vill förmedla. Sedan myndigheten inrättades 1993 har rapporterna om missförhållanden avlöst varandra, och de senaste åren har stormen kring SiS växt till orkanstyrka. 

Genom en noggrann granskning av tillgänglig data och djupintervjuer har Helander och Björk för första gången tagit ett samlat grepp kring hur utbrett det är med övervåld och sexuella övergrepp på ungdomshemmen, och hur problemen med detta har tillåtits växa över tid.

Det frågar sig hur kommer det sig att tvångsomhändertagna barn och unga i statlig regi utsätts för våld, kränkningar och övergrepp? Och hur kan det fortsätta år efter år?

Vidare säger författarna till boken att: ”De statliga SiS-hemmen som kostar skattebetalarna 2,7 miljarder kronor per år verkar ha ersatts av statligt våld – och särskilt utsatta är flickor och yngre barn. Politikerna fortsätter att utlova förändring, men bristerna består och ingen hålls ansvarig.”

Förlag: Fri tanke. Boken lanseras den 11 april 2024.

Sabina Björk är beteendevetare och visselblåsaren som arbetade på en central position inom SiS ungdomsvård och larmade om missförhållanden. Hon har även föreläst om detta på SSIL utbildningsdagar.

Valeria Helander är flerfaldigt prisbelönt undersökande journalist på SVT, bland annat för Uppdrag granskning.