HVB

Ny app ska öka livskvaliteten

Jenny Åkesson

Verktyget ADDYOU integrerar individen i sin egen omsorg och ger stöttning i vardagen.

Verktyget ADDYOU integrerar individen i sin egen omsorg och ger stöttning i vardagen. Det är en app som är utvecklad i samråd med målgruppen.

“Efter två år av roligt och givande arbete är vi extremt nöjda och förväntansfulla över att få lansera ADDYOU. Hela teamet är tacksamma över möjligheten att nå ut till många individer och erbjuda en välbehövlig hjälp till en kostnad som samhället kan hantera. Vi ser ett stort behov då vi befinner oss i ett ansträngt läge med växande psykisk ohälsa och knapphändiga ekonomiska resurser”, säger Jenny Åkesson, vd och medgrundare i ett pressmeddelande.
ADDYOU skapar förutsättningar ”att leva som andra” i en digitaliserad omvärld enligt LSS-lagen. Genom ett individanpassat belöningssystem motiveras användaren till att nå sina mål med stöd av påminnelser, push-notiser, checklistor och positiv förstärkning. Det i sin tur leder till upplevelsen av självbestämmande, inflytande och en helhetssyn. 
För omsorg- och vårdbranschen innebär ADDYOU en möjlighet att följa med i samhällets och omvärldens digitalisering, vilket ofta kan vara en stor utmaning. Verktyget ger anbudsgivaren en konkurrensfördel i upphandlingsanbudet då det förenklar och förtydligar utvärderingen vilket leder till en ökad kvalitetssäkring.
Bakom ADDYOU står Jenny Åkesson som har över tio års erfarenhet av att arbeta med driften av HVB-hem och Izabelle Lindstrand som har en bakgrund inom health tech. Kvalitetsansvarig är Pia Tengner med en PhD i medicin och flerårig erfarenhet från Barn- och ungdomspsykiatrin.
“Genom ADDYOU vill vi bidra till ökad livskvalitet oavsett förutsättningar. Vi har redan ett antal verksamheter som väntar på att arbeta med verktyget vilket känns väldigt roligt”, avslutar Jenny Åkesson.