Hälsa och arbetsmiljö

Nu införs särskilda rekommendationer i Stockholm

Nu ska man ha munskydd när man åker kollektivt i vissa regioner. Foto: Getty Images

Munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer införs nu även i Stockholm. Sedan tidigare gäller dessa särskilda rekommendationer sedan ett par dagar även i Västra Götaland, Gävleborg och Västerbotten.

Munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer införs nu även i Stockholm. Sedan tidigare gäller dessa särskilda rekommendationer sedan ett par dagar även i Västra Götaland, Gävleborg och Västerbotten.


Från och med idag tisdag den 23 februari ska alla som vistas i Stockholm alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken samt i vissa inomhusmiljöer där man möter andra personer nära under längre tid. Man bör också avstå från icke nödvändiga resor. Dessutom blir det distansundervisning på högstadie- och gymnasieskolorna.

Antalet konstaterade covid-19 fall har under den senaste veckan ökat med 27 procent i Stockholm, och med 24 procent veckan före. Därför har smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund i samråd med länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten beslutat om nya regionala rekommendationer för att minska smittspridningen. Rekommendationerna gäller omgående fram till och med 22 mars.

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland gäller 17 februari – 14 mars. Dessa är liknande när det gäller munskydd och resor, men gymnasieskolan rekommenderas att hålla högst 20 procent närundervisning. Under vecka 6 ökade antalet bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland med 14 procent jämfört med föregående vecka.

I Gävleborg gäller det också att ha munskydd i kollektivtrafiken och i inomhusmiljöer där det inte går att undvika nära kontakt. Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet i länet, där det bedöms pågå ett större utbrott, rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor. Detta gäller 23 februari till 10 mars.

Det finns en stor samhällsspridning i Gävleborg av den brittiska mutationen B.1.1.7 som sprider sig snabbare än icke muterade virus. Andelen muterade virusvarianter har ökat under de fyra sista veckorna och låg på cirka 42,8 % i vecka 7. Dessutom har behovet av sjukhusvård för covid-19 slutat att minska.

Västerbotten införde sina särskilda rekommendationer den 9 februari och de gäller till och med 28 februari. Det handlar om att undvika onödiga resor, fjärrundervisning och att personer som arbetar där det bedöms pågå ett större utbrott rekommenderas att inte vistas ute i samhället.

UPPDATERING: Särskilda rekommendationer gäller nu även i Sörmland till och med 14 mars och Uppsala till den 30 mars.