Funktionsvariation

Nödvändig granskning av hälsovård inom LSS

Anders Lago

Riksförbundet FUB välkomnar regeringsuppdraget till Socialstyrelsen att kartlägga och analysera om boende i LSS-bostäder får den hälso- och sjukvård de är i behov av.

Riksförbundet FUB välkomnar regeringsuppdraget till Socialstyrelsen att kartlägga och analysera om boende i LSS-bostäder får den hälso- och sjukvård de är i behov av.

– Även en analys av pandemins påverkan ingår, vilket är mycket angeläget, säger FUBs ordförande Anders Lago. 

Kroniska sjukdomar som fetma, diabetes, högt blodtryck och psykisk ohälsa är kraftigt överrepresenterade hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Trots det var hälsoinsatser för personer inom LSS kraftigt eftersatta även innan pandemin, påpekar Riksförbundet FUB i ett pressmeddelande. 

Under pandemin ställdes tillgången till vård på sin spets. Under våren 2020 kom starkt oroande signaler till FUB om att likalydande vårdplaner tagits fram för samtliga boende i en gruppbostad. Av vårdplanerna framgick att de som insjuknade med covid-19 symptom inte under några omständigheter skulle föras till sjukhus.

– Rätten till vård på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först, måste ovillkorligen gälla även under en pandemi, säger FUBs förbundssekreterare Christina Heilborn i pressmeddelandet. 

Socialstyrelsens statistik visar att av personer med insatsen LSS-bostad som har avlidit i covid-19, har en femtedel dött i bostaden.

– Detta väcker frågor om de har erbjudits den vård som de hade rätt till och var i behov av, säger Christina Heilborn.