Nyheter

Några praktiska råd för hur man genomför en LVU-förhandling

Ny webbutbildning.

Infosoc Rättsdata har lanserat en ny webbutbildning gällande LVU-processen. Kursen riktar sig främst till de anställda på socialtjänsten som arbetar med LVU-utredningar. 

Infosoc Rättsdata har lanserat en ny webbutbildning gällande LVU-processen. Kursen riktar sig främst till de anställda på socialtjänsten som arbetar med LVU-utredningar. 

Utbildningen syftar till att ge kursdeltagaren lärdom om hur man redan i början av BBIC-utredningen bör planera för den kommande processen i förvaltningsrätt och kammarrätt. Det handlar om att i rätten muntligen kunna sammanfatta den långa BBIC-utredningen till korta anföranden i förvaltningsrätten. Dessutom betonar kursen hur man förbereder och genomför en aktiv insats i domstolen. Allt för att undvika onödiga bakslag i domstol.

På ett användarvänligt och enkelt sätt kan du genomgå webbutbildningen i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats. Filmen är uppdelad i fem avsnitt med efterföljande kunskapsfrågor efter varje del. Beräknad tidsåtgång är cirka två timmar. Efter genomgången kurs kan du som deltagare skriva ut ett kursintyg som visar att du har genomgått Infosoc utbildning om LVU-förhandlingen.