Funktionsvariation

Möjligt att välja utförare inom daglig verksamhet

När valfrihetssystemet införs i Göteborgs Stad ingår 18 privata och 105 kommunala dagliga verksamheter. Foto: Frida Winter.

Den 1 april inför Göteborgs Stad valfrihet inom daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Då kan den enskilde, tillsammans med sin socialsekreterare, välja antingen Göteborgs Stad som utförare eller någon av de privata aktörer som staden har godkänt och tecknat avtal med.

Den 1 april inför Göteborgs Stad valfrihet inom daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Då kan den enskilde, tillsammans med sin socialsekreterare, välja antingen Göteborgs Stad som utförare eller någon av de privata aktörer som staden har godkänt och tecknat avtal med.

– Valfriheten gäller alla som har ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS, vilket idag handlar om cirka 1 800 personer, säger Mona Lundahl Davies projektledare på stadsledningskontoret och ansvarig för införandet av valfrihetssystemet inom daglig verksamhet.

Valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) innebär att samtliga utförare som uppfyller kraven som Göteborgs Stad ställer blir godkända. Det är kommunfullmäktige som har beslutat vilka krav som gäller och staden ställer samma krav på privata och kommunala utförare.

– Ett exempel på krav som vi ställer är att alla utförare ska kunna erbjuda verksamhet mellan 07.00–17.00 för att den enskilde vid behov ska kunna delta på heltid (40 timmar per vecka), fortsätter Mona Lundahl Davies.

Så går valet till
Den enskilde väljer utförare tillsammans med sin socialsekreterare. Socialsekreteraren är konkurrensneutral och vägleder den enskilde i valet för att säkerställa att den dagliga verksamhet som väljs erbjuder en inriktning som möter den enskildes specifika behov och önskemål. I nuläget ingår 18 privata och 105 kommunala dagliga verksamheter i valfrihetssystemet.

Det är frivilligt att välja. Vid ickeval gäller att den enskilde erbjuds den verksamhet med lämplig inriktning som ligger närmast bostaden. Den som har daglig verksamhet idag och inte gör ett aktivt val behåller sin plats, förutsatt att utföraren är godkänd och har tecknat avtal med Göteborgs Stad.

Inom ramen för valfrihetssystemet går det att byta utförare, utan att ange orsak. Även omval sker tillsammans med socialsekreteraren och det tar normalt två månader att byta utförare. Är det fullt hos den önskade utföraren finns möjlighet att ställa sig i kö.

Aktuell information om godkända utförare finns på goteborg.se/valjadagligverksamhet

Mässa den 6 februari
Valfrihetssystemet inom daglig verksamhet träder i kraft 1 april och för att redan från start delta i en annan daglig verksamhet ska valet av ny utförare göras senast 28 februari. Den 6 februari har Göteborgs Stad bjudit in alla personer som har beslut idag om daglig verksamhet enligt LSS till en mässa. På mässan deltar godkända privata och kommunala utförare och det finns även representanter från Göteborgs Stad på plats för att svara på frågor.