Matfusk ska kunna ge fängelsestraff

"Det ska kosta att lura konsumenterna"
Förslaget innehåller en skärpning av straffskalan där allvarliga brott mot livsmedelslagen ska kunna ge fängelse. Foto: Annika Rådlund

”Det ska kosta att lura konsumenterna”

Regeringen har remitterat ett lagförslag där allvarliga brott mot livsmedelslagen ska kunna resultera i fängelse i högst två år. 

– Matfusk är oacceptabelt. Det skadar förtroendet för svenska livsmedel och det svenska varumärket, som står för hållbarhet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning. Det är därför viktigt att Sverige signalerar att brott mot livsmedelslagen tas på största allvar. Det ska kosta att lura konsumenterna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I mars 2016 beslutade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att ge expeditions- och rättschefen Mats Wiberg i uppdrag att se över frågor om straffskalan och sanktionsavgifter på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd. I dag skickas förslaget som uppdraget resulterade i ut på remiss.

Förslaget innehåller en tydlig skärpning av straffskalan där allvarliga brott mot livsmedelslagen ska kunna ge fängelse i högst två år. Tidigare fanns inte fängelsestraff med i straffskalan.

För vissa mindre allvarliga överträdelser, som till exempel då administrativa bestämmelser brutits, föreslås det att ett sanktionsavgiftsystem införs som hanteras av kontrollmyndigheterna.  Det kommer fortfarande att vara möjligt att döma ut bötesstraff för andra överträdelser än de som omfattas av sanktionsavgiftssystemet.

Lagändringarna ska, enligt förslaget, träda i kraft den 1 juli 2018.

Text: Annika Rådlund Källa: Regeringskansliet/Näringsdepartementet

Related posts