Nyheter

Maskrosbarn utökar sin stödverksamhet online

Coach Online är ett nytt stöd över internet som lanseras av organisationen Maskrosbarn.

Sommaren en tuff period för barn som lever med missbruk, våld eller psykisk ohälsa i familjen. När skolan tar uppehåll står många barn helt utan stöd och de vardagliga rutinerna rycks bort. Maskrosbarn erbjuder därför extra stöd över internet – Coach Online.

Sommaren en tuff period för barn som lever med missbruk, våld eller psykisk ohälsa i familjen. När skolan tar uppehåll står många barn helt utan stöd och de vardagliga rutinerna rycks bort. Maskrosbarn erbjuder därför extra stöd över internet – Coach Online.


Skolan är en viktig plats för unga som växer upp i dysfunktionella miljöer. Det är ett andrum och en plats att fokusera på sig själv, men också en plats där det finns andra vuxna som kan fungera som stöd. Skolan är enligt forskning en av de viktigaste skyddsfaktorerna i dessa barns liv. När skolan stänger under tio veckor och vänner reser bort spenderar många barn mer tid med familjen där problemen dessutom oftast intensifieras.

– Alla kompisar reser bort och jag träffar inte min lärare som jag pratar med ibland. Istället måste jag vara med mina föräldrar som bara dricker massa för att de är lediga, eller de dricker ju jämt men extra mycket på semestern. Och så bråkar de och då måste jag hitta på något så att lillebror ska slippa höra. Då går vi ut på gården, men det är alltid tomt på sommaren. /Ungdom 14 år

Efter barns egna önskemål har Maskrosbarn tagit fram stödet – Coach Online. Ett individuellt stöd under elva tematiska samtal där ungdomen själv kan välja om den vill vara anonym. Ungdomen blir matchad med en coach och de hörs över internet, exempelvis på, Facebook, Snapchat, Kik, Skype eller där ungdomen föredrar. Alla coacher har egna erfarenheter av att växa upp med föräldrar som har psykisk ohälsa eller missbruk och kan därför förstå vilken situation ungdomen befinner sig i.

Maskrosbarn utökar även sin stödchatt under sommaren, exempelvis under midsommar som är en extra jobbig högtid med mycket alkohol och bråk. Förutom att stöd över internet innebär att barn kan vara anonyma i en fråga som är skambelagd så är internetstöd extra bra just under sommaren då många reser.

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Verksamheten innefattar bl.a. helg- och lovläger, ungdomsgård, internetstöd och ett coachprogram samt föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Jenny Marcuson Fors