Beroende

Maskrosbarn öppnar verksamhet i Skåne

Alla ungdomar (13-19 år) som kommer till Maskrosbarn har själva valt att söka stöd för sin situation. Foto: Matilda Söderström.

500 000 barn i Sverige lever med minst en förälder som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. Tre år efter den senaste expansionen till Göteborg startar nu Maskrosbarn upp stödverksamhet i Malmö med hela Skåne län som upptagningsområde. 

500 000 barn i Sverige lever med minst en förälder som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. En av Maskrosbarns starkaste drivkrafter är att alla barn i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda och därav stöd för sin situation. Detta driver organisationen att öppna fler verksamheter runt om i landet. Tre år efter den senaste expansionen till Göteborg startar nu Maskrosbarn upp stödverksamhet i Malmö med hela Skåne län som upptagningsområde. Verksamhetens etablering möjliggörs av finansiering från Kavlifonden.

– Vi har fått frågan från både myndigheter, kommuner, företag och barn under många år nu om vi inte kan etablera oss i Malmö, så vi vet att behovet och efterfrågan är stor. Därför känns det extra roligt att äntligen få berätta att vi kommer kunna uppfylla önskemålen. Vi kommer arbeta hårt med sprida information om oss så att så många barn som möjligt ska få vetskap om oss, säger Therese Jarland utvecklingschef på Maskrosbarn.

Målgrupp

Maskrosbarns stödjande arbete bygger på tre grundprinciper, frivillighet, identifikation och långsiktighet. Alla ungdomar (13-19 år) som kommer till Maskrosbarn har själva valt att söka stöd för sin situation och alla aktiviteter är helt kostnadsfria. Ungdomarna har föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. I de här familjerna är omsorgssvikt och olika typer av trauman vanligt förekommande. Personalen i den stödjande verksamheten har både utbildning och har egen erfarenhet av att ha växt upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Verksamhet 
Till en början kommer två stödprogram att startas upp, under våren 2020; ungdomsgård och samtalsstöd. Under 2020 kommer Maskrosbarn även att påbörja samverkan med socialkontor i regionen kring våra biståndsbedömda insatser coach och coach vid placering. Maskrosbarn kommer även att ha föreläsningar i skolor i regionen för att fler barn ska hitta till verksamheten och få vetskap om sina rättigheter. Målet med stödverksamheten är att barnen ska få information om sin situation och sina rättigheter, skapa en egen identitet skild från rollen i familjen, skapa meningsfulla relationer, skapa en framtid och vara en aktiv del av samhällslivet.

– Vi är vana att samverka med kommuner, myndigheter och företag och hoppas att vi även kommer att få chansen att göra det i Skåneregionen. Målgruppen vi arbetar med har ibland redan kontakt med exempelvis socialtjänst där vi har flera fina exempel på samarbeten runt om i landet. Vi är såklart också intresserade av nya kontakter som kan hjälpa oss vid etableringen, säger Therese Jarland utvecklingschef på Maskrosbarn.

Nu påbörjas sökandet efter rätt typ av lokaler. Därefter inleds rekryteringar av personal till verksamheten i Malmö.

– Vi på Kavlifonden är väldigt glada för att vi kan bidra till att skala upp det goda arbetet som Maskrosbarn redan utför på andra platser i landet. Psykisk ohälsa och barn och ungas levnadsvillkor är högt prioriterat i Kavlifondens utdelningar. Den verksamhet som nu startas i Malmö kommer kunna ge många barn och unga en bättre vardag, stöd och nya möjligheter i livet, säger Inger Elise Iversen, VD på Kavlifonden.