Maskrosbarn får årets Katarina Taikon-pris

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn fick ta emot Katarina Taikon-priset vid en ceremoni i Stadshuset.
Katarina Taikon-priset delades ut vid en cermoni i Stadshuset.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn fick ta emot Katarina Taikon-priset vid en ceremoni i Stadshuset.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn fick ta emot Katarina Taikon-priset vid en ceremoni i Stadshuset. I juryns motivering står bland annat ”Genom att se alla barn och ovillkorligt ställa sig på deras sida stärker Maskrosbarn barns möjlighet till en tryggare uppväxt.”

Årets mottagare av Katarina Taikon-priset är barnrättsorganisationen Maskrosbarn och Nyhetsbyrån Järva.

Priset instiftades av Stockholms stad 2015 med syfte att uppmärksamma och belöna människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna.

I juryns motivering för Maskrosbarn står bland annat ”Genom att se alla barn och ovillkorligt ställa sig på deras sida stärker Maskrosbarn barns möjlighet till en tryggare uppväxt. Organisationens engagemang för barns rättigheter och uppväxtvillkor gör skillnaden för många barn i Stockholm, varje år – och verkar därmed i Katarina Taikons anda.”

– Jag kan nog inte tänka mig ett finare pris än det här som belönar försvar av mänskliga rättigheter. Det är ett bevis på att det vi arbetar med syns och gör skillnad. Långt ifrån alla barn och ungdomar får det de har rätt till, det är för dem vi kämpar varje dag, säger Maskrosbarns generalsekreterare Elin Hågeby Caicedo.

Under våren 2020 släppte Maskrosbarn en rapport i vilken ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld och övergrepp inom hemmets väggar. Barnkonventionen blev lag den 1 januari i år och det är tydligt att alla former av våld strider mot barns rättigheter. Trots detta finns det idag ett otroligt begränsat skydd för dessa barn.

– Min förhoppning är att fler får upp ögonen för vår målgrupp i och med det här priset, det vore en vinst i sig, säger Elin Hågeby Caicedo.

Juryns motivering:

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som sedan 2005 outtröttligt arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för de barn som växer upp med föräldrar som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller är utsatta för våld i hemmet.
    Grundarna av Maskrosbarn har byggt en organisation för att lyfta barns röst och skapa det stöd och den trygghet som de hade velat ha tillgång till när de själva var barn.
    Hos Maskrosbarn kan barnen bryta ensamheten genom möten med trygga vuxna som vet hur det kan vara att ha en förälder med psykisk ohälsa eller missbruk. De kan få ta del av berättelser från andra i samma situation, och genom Maskrosbarnpodden får de ta del av berättelser om allt från ångest över högtider till vad barnkonventionen innebär.
    Genom att se alla barn och ovillkorligt ställa sig på deras sida stärker Maskrosbarn barns möjlighet till en tryggare uppväxt. Organisationen engagemang för barns rättigheter och uppväxtvillkor gör skillnaden för många barn i Stockholm, varje år – och verkar därmed i Katarina Taikons anda.

Related posts