Nyheter

Maria Bauer invald i UN Women Sveriges styrelse

Maria Bauer

Maria Bauer, vd och grundare av Framvik, är ny i styrelsen hos UN Women Sverige, som är FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt. 

Maria Bauer, vd och grundare av Framvik, är ny i styrelsen hos UN Women Sverige, som är FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt. 

Maria Bauer, beteendevetare, föreläsare och författare, är expert på frågor som rör våld mot kvinnor och hon har utbildat över 200 000 personer i Sverige och utomlands i ämnen som aggression, våld och konflikthantering. 
Utnämningen till UN Women Sveriges styrelse är en stor ära för både Maria och hennes företag Framvik. Framvik utvecklar träningsscenarier inom konflikthantering i VR-miljö för organisationer som polisen, socialtjänsten och vården. 
Maria Bauers erfarenhet och kunskap kommer att vara ett ovärderligt tillskott till UN Womens arbete för att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet över hela världen.