Nyheter

Mäns våld mot kvinnor obligatoriskt ämne på åtta utbildningar

Gun Heimer

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet ger under hösten landets första högskolepedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet ger under hösten landets första högskolepedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer nu är obligatorisk. De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. Från 2019 gäller kunskapskravet även utbildning till tandhygienist. 

Nationellt centrum för kvinnofrid har inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklat en modellkurs för universitets- och högskolelärare. Under hösten kommer 100 lärare och programansvariga att utbildas inom kunskapsområdet vid Uppsala universitet.

Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, inledde kursstarten 6 november.  

– Så vitt jag vet  är Sverige först ut i världen med att föra in kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som examensmål.  Att det är här i Uppsala den första högskolepedagogiska kursen inom området tar form är ingen överraskning. Här har vi några av Sveriges främsta forskare och utbildare inom området och Nationellt centrum för kvinnofrid är expertcentrum för dessa frågor i Sverige.