Nyheter

Lyfter hemlöshet och människohandel i Almedalen

Frälsningsarméns bidrag till valmanifest 2022: Hur ska personer i hemlöshet komma tillbaka till bostadsmarknaden?

Under Almedalsveckan håller Frälsningsarmén seminarier kring två aktuella och viktiga frågor; hemlöshet och människohandel. 

Frälsningsarmén på plats i Almedalen igen, när Almedalsveckan tar fart efter två års uppehåll. Hamntältet är bemannat samtliga dagar för alla som vill stanna och samtala. Här är Frälsningsarméns program.

Frälsningsarméns program i Almedalen – tältet, Hamnplan, H216:

Måndag den 4 juli

12.30 – 13.30 Barnvräkningar – varför händer det – och vad gör vi åt det?

I fjol vräktes 298 barnfamiljer – en ökning med 49 vräkningar sedan 2020. Antalet berörda barn har ökat från 449 till 572. När barnfamiljer hamnar på vandrarhem blir miljön ohållbar och det finns risk för att barnen omhändertas i stället för att familjen får hjälp.

Hur motverkas barnvräkningar och hemlöshet bland barnfamiljer? Om hur Frälsningsarmén möter barnfamiljer, förebyggande och i kris, och om vad samhället kan göra. Panelsamtal med inbjudna politiker.

14.00 – 14.45 Varför finns det 300 hemlösa ålderspensionärer i vår huvudstad?

I Stockholm lever 300 ålderspensionärer i hemlöshet, på T-centralen och nattbussarna. De boendeformer och lösningar som det offentliga i dag erbjuder för hemlösa möter inte målgruppens behov. Har de pengar får de bo på vandrarhem tills pengarna tar slut.

Frälsningsarmén presenterar en fältstudie som genomförts om äldre i hemlöshet. Vad skulle krävas för att lösa situationen? Panelsamtal med politiker.

Tisdag den 5 juli

12.30 – 13.15 Sveriges moderna slaveri – är vi sämst i Norden?

Sverige ligger efter Norge och Finland när det gäller att motverka arbetskraftsexploatering. Det finns en enorm utsatthet i ett svenskt skuggsamhälle där alltför få utsatta upptäcks och myndigheterna brister i sin förmåga att komma åt förövarna.

Presentation av Frälsningsarméns lägesrapport om arbetskraftsexploatering som sammanfattar aktuell forskning, lyfter goda exempel från Norge och Finland och ger rekommendationer till Sveriges regering. Panelsamtal med experter och politiker om Sveriges förbättringspotential att komma åt denna arbetslivskriminalitet.

13.45 – 14.45 Var finns brottsofferperspektiv i arbetet mot människohandel?

Varje dag utnyttjas människor, oftast från andra länder, i Sverige genom sexuell exploatering eller med dåliga arbetsvillkor på restauranger, byggarbetsplatser, i bärplockning, hushållsarbete och prostitution. I arbetet mot människohandel och exploatering missas ofta dessa brottsoffers rättigheter.

Förra året mötte Frälsningsarmén 414 potentiella offer för människohandel och arbetskraftsexploatering. Vi har möjliggjort skydd och stöd för många av dessa men alldeles för få har fått tillgång till sina rättigheter som brottsoffer. Hur kan Sverige öka tillgången till ett rättssäkert skydd och stöd? Trots ett nationellt skyddssystem och nationellt stödprogram så får många utsatta inte tillgång till dessa. Var ligger problemen och hur kan samhällets ansvariga och civilsamhället samverka bättre? Panelsamtal med representanter från myndigheter, civilsamhälle och politiker.

Onsdag den 6 juli

14.00 – 14.45 Hur kan samhället samarbeta bättre med civilsamhället kring hemlöshet?

År 2017 befann sig omkring 5900 personer i akut hemlöshet, cirka 4900 personer i någon form av stödboende, cirka 5700 bodde tillfälligt och konttraktlöst (senaste sifforna från Socialstyrelsen). Hur kan civilsamhället komplettera samhället? Hur inkluderas civilsamhället kring hemlöshet? Ett seminarium om hur civilsamhället kompletterar samhället. Hur möts vi?

9.30 – 10.30 Socialt arbete på ideell grund, erfarenheter från Storbritannien

Seminarium om att bygga en vårdkedja som möter individernas behov, utifrån erfarenheter i Storbritannien. Inspirationsföreläsning om hur Frälsningsarmén arbetar, och samarbetar med samhällets aktörer. Frågestund.

12.30 – 13.30 Frälsningsarméns bidrag till valmanifest 2022: Hur ska personer i hemlöshet komma tillbaka till bostadsmarknaden?

År 2017 befann sig omkring 5900 personer i akut hemlöshet, cirka 4900 personer i någon form av stödboende, cirka 5700 bodde tillfälligt och konttraktlöst (enligt de senaste sifforna från Socialstyrelsen). Enligt Boverket saknas det i Sverige cirka 70.000 bostäder och allt fler grupper i samhället drabbas. Hur stoppar vi denna trend och hur ska personer i hemlöshet komma tillbaka till bostadsmarknaden?

Frälsningsarmén presenterar sitt bidrag till manifest inför årets val och belyser särskilt drabbade grupper. Man efterlyser en kombination av åtgärder i befintliga sociala system i Sverige samt en implementering av ”Bostad först” i landet som helhet. Alla lösningar passar inte för alla hemlösas behov och blandade åtgärder med samarbete mellan alla aktörer behövs. Politiskt måste ansvarsfördelning mellan kommuner, regioner och stat fastslås i nya vårdlagar samt en ny socialtjänstlag. Vi bjuder på en lättare lunch.