Nyheter

Lokalt samarbete ger effekt mot människohandel

Emma Cotterill

Statistik visar på en stor ökning av människohandel och prostitution i Helsingborg. De stigande siffrorna visar enligt Frälsningsarmén främst att det lokala samarbetet kring frågan har lett till ett ökat fokus.

Statistik visar på en stor ökning av människohandel och prostitution i Helsingborg. De stigande siffrorna visar enligt Frälsningsarmén främst att det lokala samarbetet kring frågan har lett till ett ökat fokus.

– År 2016 när Frälsningsarmén tog initiativ till nätverksarbetet var uppfattningen bland de flesta att problemet med människohandel och prostitution inte fanns i Helsingborg, ofta med hänvisning till närheten till Danmark, säger Emma Cotterill, nationell samordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel.

Sedan statistikinsamlingen påbörjades i november 2017 ses en stadig ökning av antalet incidenter som dokumenteras, liksom antalet möjligt utsatta personer som kunnat identifieras och erbjudas skydd och stöd. Totalt har 63 incidenter dokumenterats (30 förra året, 23 2018 och två 2017).

Samtidigt ökade antalet anmälningar av köp av sexuella tjänster i Helsingborg markant under 2019, vilket kan betraktas som ett genombrott i polisens arbete mot sexköp i staden.

– Vi tror att nätverkets arbete på ett avgörande sätt bidragit till den ökade lagföring som skett. Det är för tidigt att dra några allt för långtgående slutsatser kring nätverksarbetet utifrån denna statistik, men en sak är säker: I dag kan ingen längre påstå att människohandel och prostitution inte finns i Helsingborg, säger Emma Cotterill.

Att antalet dokumenterade incidenter har ökat år för år tror Emma Cotterill inte beror på en faktisk ökning av människohandel och/eller prostitution utan snarare på ett ökat fokus på frågan och en ökad medvetenhet om problemen.

– Att vi nu kommit så långt ger goda förutsättningar för att agera kraftfullt mot problemen. Frälsningsarmén kommer fortsätta att bekämpa människohandeln i alla dess former stad för stad – för varje lokalt sammanhang har egna nycklar för att stoppa handeln med människor som lever i marginalerna av just vår hemort, säger hon.

Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution

Frälsningsarmén i Helsingborg påbörjade hösten 2015 ett arbete mot människohandel och prostitution för att öka den lokala förmågan att förebygga och bekämpa människohandel och prostitution i staden samt kunna erbjuda utsatta skydd och stöd. I juni 2016 bildades Helsingborgs nätverk mot människohandel genom samverkan mellan relevanta aktörer i närområdet. I nätverket ingår representanter från polisen, socialtjänsten, idéburna organisationer och näringslivet.